Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Stanovisko SŽZ k zneužívaniu zdieľanej ekonomiky a jeho dopadom na malé podniky

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Slovenský živnostenský zväz dlhodobo trvá na uplatňovaní vyváženého podnikateľského prostredia, teda rovnaké podmienky podnikania pre všetkých podnikateľov. Rovnaké znamená aj rovnaké platenie daní a odvodov pre všetky osoby a spoločnosti podnikajúce na Slovensku. ... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k nelegálnemu zamestnávaniu a vykonávaniu nelegálnej práce

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Nelegálne zamestnávanie, inak povedané zamestnávanie „na čierno“,  je konaním podnikateľského subjektu smerujúcim k obchádzaniu povinností súvisiacich s daňovými a odvodovými zákonmi. Hlavnou motiváciou, avšak nie jedinou, je snaha ušetriť na vysokých personálnych... Čítajte viac...

STANOVISKO SŽZ K ZÁKONU O REŠTRUKTURALIZÁCII

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.12.2016)
SŽZ a prezident SŽZ boli priamo zúčastnení na rokovaniach s premiérom o tzv. kauze VÁHOSTAV, kde sa jednalo o dôsledkoch reštrukturalizácie. Domnievame sa preto, že je našou povinnosťou poslať všetkým naše stanovisko k navrhovanému zákonu o reštrukturalizácii, ktorý v... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ a SŽK k 3 panelom Odbornej konferencie „Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém čierna práca“

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 30.11.2015)
Konferencia zorganizovaná v spolupráci so Slovak Business Agency sa konala v City Hotel Bratislava, prebiehala živá diskusia s celkovým počtom cca 80 účastníkov – členovia Slovenského živnostenského zväzu, Slovenskej živnostenskej komory a ďalšia odborná verejnosť. Diskutovalo... Čítajte viac...