Odborná konferencia - Perspektívy živnostenského podnikania

Publikované: 17.5.2022

Pozývame Vás na konferenciu k otázkam živností, daňového a odvodového zaťaženia živnostníkov. Príďte s nami osláviť 30. výročie živnostenského podnikania na Slovensku, dňa 8. júna 2022 v Jurkovičovej teplárni.

O podujatí   |  Prihláška   |  Program  |   Prednášajúci   |   Partneri   |   Miesto  |   Kontakt   |   Organizátor   |   Livestream

 

Perspektívy živnostenského podnikania

 

8. júna 2022 o 10:00   |   BASE - Jurkovičova Tepláreň / ONLINE

 

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

 

O podujatí

 

Živnostníci sú nositeľmi hodnôt moderného remesla, poskytujú služby v rôznych odborných profesiách, tvoria základňu, o ktorú sa opierajú sektory stavebníctva, dopravy a ďalšie.  V slovenskej ekonomike tvoria takmer 59% všetkých podnikateľských subjektov.

Hoci v súčasnosti zažívajú podnikateľské subjekty turbulentné časy, považujeme za potrebné a správne pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského živnostenského zväzu a prijatia živnostenského zákona obhliadnuť sa za najdôležitejšími míľnikmi živnostenskej legislatívy a diskutovať o trendoch a perspektívach podnikania formou živnostenského oprávnenia v budúcom období.

Pozvaní odborníci na daňové a sociálne zabezpečenie zhodnotia aktuálne výzvy a príležitosti, ktoré živnostníkom a malým podnikateľom prinášajú zmeny ekonomického prostredia.

Vstup na konferenciu je bezplatný. Jedná sa o hybridné podujatie, záujemcovia sa teda môžu zúčastniť prezenčne alebo sledovať konferenciu v živom vysielaní. Pre prezenčných účastníkov je pripravený obed aj občerstvenie. 

 

 

  

Prihláška

 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete na tomto odkaze:

 

 

 

 

 Program

 

Podujatím nás bude sprevádzať Lenka Buchláková, ekonomická moderátorka z televízie TA3.
 

 

Úvod

 

09:30 – 10:00   |   Registrácia účastníkov a online prihlasovanie

 

10:00 – 10:10   |   Zahájenie a príhovor prezidenta

Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ

 

 

I. časť: Tridsať rokov živnostenského podnikania

 

10:10 – 10:20   |   30 rokov podnikania v Slovenskej republike

Pohľad z verejného i súkromného sektora

PhDr. Jan Oravec, CSc., štátny tajomník MH SR

 

10:20 – 10:40   |   Vývoj živnostenskej legislatívy

Ako sa formovali podmienky živnostenského podnikania za uplynulých 30 rokov

Ing. Ján Dutko, riaditeľ živnostenského odboru MV SR

 

 

II. časť: Aktuálne výzvy a perspektívy živnostenského podnikania

 

10:40 – 11:00   |   Živnostníci a dane

Novinka v daňovej praxi: Index daňovej spoľahlivosti

Najčastejšie chyby v stanovení daňových výdavkov a pri platení daní živnostníkmi

Očakávané zmeny v dani z príjmov

Ing. Alica Orda Oravcová, prezidentka Daňového fóra Slovenska, daňová poradkyňa a partnerka GT & C Slovakia, k.s. Bratislava

 

11:00 – 11:20   |   Živnostníci a dôchodky

Sociálne zabezpečenie živnostníkov a SZČO s ohľadom na rôzne životné situácie

Má zmysel aby si mladý živnostník platil sociálne odvody?

Ovplyvní neplatenie odvodov vo vyššom veku dôchodok?

RNDr. Jozef Mihál, analytik a lektor v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, Spoločnosť RELIA, s.r.o. Bratislava

 

11:20 – 11:40   |   Stav sociálnej ochrany živnostníkov v medzinárodnom porovnaní

Doc. PhDr. Rastislav Bednárik CSc., výskumný pracovník, Inštitút pre výskum práce a rodiny

 

11:40 – 12:30   |   Odborný diskusný panel

 

12:30 – 13:30   |   Networkingový obed a neformálna diskusia

 

 

Záver podujatia

 

 

Zmena programu vyhradená.

 

 

 

Prednášajúci

 

Stanislav Čižmárik

Je jedným zo zakladateľov Cechu strechárov Slovenska, v ktorom aktuálne pôsobí ako podpredseda a venuje sa najmä odbornému vzdelávaniu. V roku 2006 sa stal viceprezidentom Slovenského živnostenského zväzu a neskôr v roku 2009 bol zvolený za prezidenta zväzu s pôsobnosťou až doteraz. Je členom Zboru zástupcov členov Slovak Business Agency, organizácie na podporu malých a stredných podnikov. Ďalej je členom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ako aj Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti. V strechárstve sa špecializuje na ploché strechy a odborné poradenstvo. Je majiteľom a konateľom spoločnosti STRESTAV-UNI, s.r.o. 

 

  

PhDr. Jan Oravec, CSc.

Pôsobí ako štátny tajomník I. na Ministerstve hospodárstva SR. V rokoch 2003 až 2020 bol prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska. Patrí k zakladajúcim členom Republikovej únie zamestnávateľov a je členom jej Prezídia. V rokoch 1999-2002 pracoval ako generálny riaditeľ Sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR. Počas tohto obdobia bol predsedom a členom vo viacerých dozorných a správnych radách. Venuje sa poradenskej činnosti, vystupuje v médiách, publikuje a prednáša.

 

 

Ing. Ján Dutko

Pôsobí od r. 1999 na pozícii riaditeľa odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR. Aktívne sa podieľa na úprave legislatívy pre podnikateľov s cieľom znižovať administratívnu náročnosť pri vstupe do podnikania ako aj rozširovania služieb Jednotných kontaktných miest. Je členom Akreditačnej komisie pre celoživotné vzdelávanie pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, člen Riadiaceho výboru  pre Sektorovo riadené inovácie a člen Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

  

 

Ing. Alica Orda Oravcová

Je partnerkou GT&C Slovakia k.s., jednej z najvýznamnejších spoločností zastupujúcich subjekty pred daňovými kontrolami v SR. Je daňovým poradcom od roku 2005 a aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Je členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, daň z príjmov aj správu daní. Je členkou viacerých pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Finančnom riaditeľstve SR. Je prezidentkou Daňového fóra Slovenska a podpredsedníčkou Asociácie výrobcov elektriny zo slnka. Prednáša na Ekonomickej univerzite, vedie odborné semináre na Slovensku aj v zahraničí.
 

 

RNDr. Jozef Mihál

Je bývalý podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Ivety Radičovej (2010-2012), poslanec NRSR (2012-2020). Absolvent MFF UK Bratislava, bol programátorom a analytikom SW systémov na vedenie miezd a personalistiky, od roku 2006 sa vo svojej spoločnosti Relia venuje lektorskej a poradenskej činnosti v oblasti pracovného práva, dávok zo sociálneho poistenia, odvodov a daní fyzických osôb. Je autorom približne 30 odborných publikácií na uvedené témy.
 

 

Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

Je vedecký pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave (od roku 1975; v rokoch 1996-1998 ako riaditeľ) a pedagóg na viacerých slovenských univerzitách (v rokoch 2005-2007 ako vedúci Katedry sociológie  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre). V rokoch 2013 až 2014 viedol pre vládu SR práce na Národnom projekte „Komplexná štúdia programu zamestnanosti o spoločných strategických cieľoch zamestnanosti a dlhodobých cieľoch na ich dosiahnutie“. Od roku 2004 pracuje ako člen národného tímu pre Eurofound v Dubline (dokumentačné a výskumné služby), najmä v oblasti správ a expertíz v oblasti zamestnanosti, priemyselných vzťahov a sociálnej politiky. Je národným korešpondentom MISSOC pri Európskej komisii (od roku 1999) a je aj členom ESPN (European Social Policy Network).
 

 

Hlavný partner

 

 

Miesto

 

BASE - Jurkovičova Tepláreň

Bottova 1, 811 09 Bratislava

 

 

Kontaktné osoby

 

 Martina Bödöková

Tel.: 0911/249157

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Miriam Bellušová

Tel.: 0907/784895

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Organizátor

 

 

Live stream

 

 

 

 

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.