Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Stavebníctvo v malých a stredných podnikov (MSP) a v remeslách potrebuje naliehavé opatrenia, aby mohli čeliť rastúcim cenám surovín a energií!

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
Mnohé mikro, malé a stredné stavebné firmy sú dnes nútené obmedziť alebo zastaviť svoju skutočnú činnosť na stavbách, sú odrádzané od prijímania nových alebo obnovovaných zákaziek, sú tlačené dodávateľmi požadujúcimi rýchlejšie a vyššie platby, strácajú klientov,... Čítajte viac...

Uznanie za dlhoročnú prácu od Ministerstva vnútra SR pre náš zväz

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 21.7.2022)
Pri príležitosti 30.výročia založenia Slovenského živnostenského zväzu udelilo Ministerstvo vnútra SR našej organizácií ZLATÚ MEDAILU ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ VEREJNEJ SPRÁVY. Od začiatku nášho založenia úzko spolupracujeme s Ministerstvom vnútra SR, v zastúpení riaditeľom... Čítajte viac...

Cechy na Slovensku - Cech strechárov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 20.7.2022)
Rádio Regina – 14.7. 2022 Seriál týždňa: Cechy (715. výročie v tomto roku) Dňa 12. 7. 1307 - ako prvý vznikol Cech kožušníkov v Košiciach. "Cech strechárov je najväčším cechom na Slovensku, zastrešuje 4 remeslá- klampiarov, tesárov, izolatérov a pokrývačov a tiež... Čítajte viac...

Valné zhromaždenie a workshop Cechu maliarov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.7.2022)
V dňoch 8- 10.7.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie a workshop Cechu maliarov Slovenska v Podhájskej v Penzióne Vodník. Valné zhromaždenie bolo určené pre všetkých členov Cechu maliarov Slovenska, ktorí sa tam neformálne stretli aj so svojimi rodinami a aj našim zastúpením.... Čítajte viac...

Slovenský podkúvačský cech sa stal novým členom Slovenského živnostenského zväzu!

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.7.2022)
Slovenský podkúvačský cech (www.podkuvaci.sk) sa stal novým členom Slovenského živnostenského zväzu! Sme radi, že našim členom sa stali "podkúvači", remeselníci, ktorí svojimi zručnosťami zlepšujú životné podmienky koňov. Tentokrát sa na nás obrátili vo veci... Čítajte viac...

Získajte podporu až do výšky 9 600 EUR na procesný audit firmy

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.6.2022)
Slovak Business Agency cez projekt Národné podnikateľské centrum spustila pre etablované firmy novú službu – Procesný audit.  Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, poukázať na ich príležitosti a včas informovať o možných rizikách.... Čítajte viac...

30. výročie Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 10.6.2022)
Slovenský živnostenský zväz pri príležitosti 30. výročia založenia vydal brožúrku so stručným prehľadom informácií počas tohto obdobia. Brožúrku si môžete stiahnuť a prečítať na tomto odkaze.Pozrieť si môžete taktiež video k tejto príležitosti: Your browser... Čítajte viac...

Tlačová správa k odbornej konferencii - Perspektívy živnostenského podnikania

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 9.6.2022)
Vážení čitatelia, celé vyhlásenie SŽZ si môžete prečítať na tomto odkaze: Tlačová správa k odbornej konferencii - Perspektívy živnostenského podnikania Čítajte viac...

Odborná konferencia - Perspektívy živnostenského podnikania

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 17.5.2022)
Moderovaná panelová diskusia s predstaviteľmi politických strán O podujatí   |  Prihláška   |  Program  |   Hostia   |   Partneri   |   Miesto  |   Kontakt   |   Organizátor   |   Livestream   Perspektívy živnostenského podnikania   8. júna... Čítajte viac...

XVII. Odborný seminár DDD Tatry 2022

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 9.5.2022)
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na XVII. Odborný seminár DDD Tatry 2022 s medzinárodnou účasťou v oblasti dezinsekcie a deratizácie, ktorý organizuje Cech profesionálov DDD (člen Slovenského živnostenského zväzu) v dňoch 24.05.-26.05. 2022 na... Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.