Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Vianočné a novoročné prianie SŽZ

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.12.2022)
Vážení členovia Slovenského živnostenského zväzu, podnikatelia, kolegovia, dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tento predvianočný čas a zdôrazniť dôležitosť postavenia živnostníkov, malých a stredných podnikov pre hospodárstvo celej krajiny. Živnostníci a majitelia... Čítajte viac...

Energie od januára 2023? Malé a stredné podniky potrebujú poznať konkrétny a záväzný rámec pomoci a zabezpečenia dodávok energií

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 2.12.2022)
Pri príležitosti konania Energetickej konferencie dňa 2.12.2022 v Bratislave, na ktorej vystúpi aj zástupca Slovenského živnostenského zväzu, Ján Palenčár, 1. viceprezident SŽZ, vydávame tlačovú správu na tému: Energie od januára 2023? Malé a stredné podniky potrebujú... Čítajte viac...

Na Slovensku absentuje úrazové poistenie SZČO, ministerstvo práce v tom problém nevidí

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 14.11.2022)
Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) k úrazovému poisteniu živnostníkov V nadväznosti na konanie Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sme vybrané požiadavky delegátov Snemu listom zaslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny... Čítajte viac...

Slovenský živnostenský zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona č. 289/2008 Z.z.

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 28.10.2022)
Slovenský živnostenský zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a súvisiacich predpisov v rámci legislatívneho procesu č. LP/2022/676  a žiada o zastavenie tohto legislatívneho... Čítajte viac...

Pracovné rokovanie k enormným nárastom cien elektrickej energie a plynu u podnikateľov, MHSR

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
Dňa 26. augusta 2022 sa na Ministerstve hospodárstva SR konalo pracovné stretnutie predstaviteľov zväzov a združení zastupujúcich živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť podnikateľov, pri príležitosti podpísania Memoranda... Čítajte viac...

Európska komisia odpovedá na výzvu EBC k zmierneniu dopadov rastu cien materiálov a energií v oblasti stavebníctva.

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
EURÓPSKA KOMISIA - Riaditeľstvo DG GROW - VŠEOBECNÉ PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE  A MSP sa aktívne zaoberá vplyvom vysokých cien na stavebné MSP. Komisia ešte v máji 2022 navrhla ďalšie krátkodobé opatrenia, ktoré presahujú rámec súboru nástrojov EÚ, alebo... Čítajte viac...

Stavebníctvo v malých a stredných podnikov (MSP) a v remeslách potrebuje naliehavé opatrenia, aby mohli čeliť rastúcim cenám surovín a energií!

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
Mnohé mikro, malé a stredné stavebné firmy sú dnes nútené obmedziť alebo zastaviť svoju skutočnú činnosť na stavbách, sú odrádzané od prijímania nových alebo obnovovaných zákaziek, sú tlačené dodávateľmi požadujúcimi rýchlejšie a vyššie platby, strácajú klientov,... Čítajte viac...

Uznanie za dlhoročnú prácu od Ministerstva vnútra SR pre náš zväz

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 21.7.2022)
Pri príležitosti 30.výročia založenia Slovenského živnostenského zväzu udelilo Ministerstvo vnútra SR našej organizácií ZLATÚ MEDAILU ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ VEREJNEJ SPRÁVY. Od začiatku nášho založenia úzko spolupracujeme s Ministerstvom vnútra SR, v zastúpení riaditeľom... Čítajte viac...

Cechy na Slovensku - Cech strechárov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 20.7.2022)
Rádio Regina – 14.7. 2022 Seriál týždňa: Cechy (715. výročie v tomto roku) Dňa 12. 7. 1307 - ako prvý vznikol Cech kožušníkov v Košiciach. "Cech strechárov je najväčším cechom na Slovensku, zastrešuje 4 remeslá- klampiarov, tesárov, izolatérov a pokrývačov a tiež... Čítajte viac...

Valné zhromaždenie a workshop Cechu maliarov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.7.2022)
V dňoch 8- 10.7.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie a workshop Cechu maliarov Slovenska v Podhájskej v Penzióne Vodník. Valné zhromaždenie bolo určené pre všetkých členov Cechu maliarov Slovenska, ktorí sa tam neformálne stretli aj so svojimi rodinami a aj našim zastúpením.... Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.