Vianočné a novoročné prianie SŽZ

Publikované: 22.12.2022


Vážení členovia Slovenského živnostenského zväzu, podnikatelia, kolegovia,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tento predvianočný čas a zdôrazniť dôležitosť postavenia živnostníkov, malých a stredných podnikov pre hospodárstvo celej krajiny. Živnostníci a majitelia firiem na svojich pleciach každý deň nesú riziká podnikania a zodpovednosť za výsledky svojej práce.

Našou úlohou v Slovenskom živnostenskom zväze je sledovať a pripomienkovať zákony, ktoré ministerstvá pripravujú na prijatie, v rámci predbežného a neskôr medzirezortného pripomienkového konania.

Pri prijímaní zákonov a ich zmien v súčasnosti viac než kedykoľvek predtým absentuje verejná odborná diskusia, spoločné hľadanie najlepších možných kompromisných riešení.

Zohľadňovanie výsledkov z analýzy dopadov na podnikateľské prostredie alebo dopadov na rozpočty verejnej správy je len symbolické a zámery, často populistického charakteru, sú prijímané „za akúkoľvek cenu“.

Tento nesprávny trend odmietame a od riadenia štátu požadujeme, aby do legislatívneho procesu znova vniesli odbornosť a snahu o spoločenský konsenzus.

Zároveň mi dovoľte poďakovať sa Vám, členom Slovenského živnostenského zväzu, za  podporu našich aktivít. Vašou neúnavnou prácou zachovávate česť malého podnikania a ste hlavnými nositeľmi jeho rozvoja.

Želám Vám krásne Vianoce, prežite ich v láske, šťastí, harmónii. Do nového roka prajem veľa zdravia a porozumenia.

Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ


 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.