Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Návrhy SŽZ k vytvoreniu legislatívneho rámca pre rodinné podnikanie v SR

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.11.2019)
I. Ukotvenie definície rodinného podniku v legislatívnom rámci SR  Pre ukotvenie rodinného podnikania v legislatívnom rámci SR navrhujeme nasledovnú definíciu rodinného podniku. Definícia vychádza z aktuálne platnej úpravy v ČR a z princípov federácie Európskych rodinných... Čítajte viac...

Vyhlásenie k novým zákonom v oblasti podnikania

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.11.2019)
Tlačové vyhlásenie Septembrová schôdza Národnej rady SR priniesla pre živnostníkov a malých podnikateľov viacero zmien, ktoré budú mať pozitívne vplyvy na ich podnikanie. Za dve najdôležitejšie považujeme: • Novelu zákona o daní z príjmov z dielne SNS, ktorou dochádza k... Čítajte viac...

Tlačová správa z charitatívnej akcie Cechu maliarov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.11.2019)
Vec: Pozvánka na medzinárodnú charitatívnu akciu Cechu maliarov Slovenska  Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú charitatívnu akciu Cechu maliarov Slovenska, ktorá sa bude konať dňa 4. októbra  2019, od  8,30 hod.   v... Čítajte viac...

Odborné vzdelávanie v remeslách pohľadom odborníkov z praxe

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.11.2019)
Úvod Slovenský živnostenský zväz ako reprezentant živnostníkov, malých a stredných podnikateľov v oblasti remesiel, najmä stavebného charakteru a v oblasti služieb,  považuje odborné vzdelávanie a výchovu mladých ľudí za jednu z kľúčových priorít pre zachovanie kvality... Čítajte viac...

Tlačová správa zo Snemu Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 3.6.2019)
Vyhlásenie delegátov Snemu Slovenského živnostenského zväzu, ktorý sa konal 31.5.2019 v Bratislave.  Odborné vzdelávanie v remeslách pohľadom odborníkov Vyhlásenie zo Snemu SŽZ Zámery SŽZ Čítajte viac...

Hlivák: Je vo verejnom záujme, aby vo verejných zákazkách bolo viac malých a stredných podnikateľov

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 4.9.2018)
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v utorok 28. augusta 2018, prijal predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ): prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika, 1. viceprezidenta Jána Palenčára a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú s cieľom... Čítajte viac...

Príhovor prezidenta SŽZ na sneme 11.5.2018

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 17.5.2018)
Vážení delegáti, ctení hostia,  je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie.  Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení... Čítajte viac...

Pripomienky k návrhu smernice EÚ o DPH

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.3.2018)
Návrhy a pripomienky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi   Úvod do problematiky harmonizácie DPH v... Čítajte viac...

Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.12.2017)
Návrh definície remesla: Remeslo je výroba, alebo služba založená na kvalifikovanom vyhotovení diela alebo poskytnutí služby, ktorá vyžaduje osobnú zručnosť zhotoviteľa. Vyžaduje komplexnú spôsobilosť dosiahnutú odborným vzdelaním a praxou, prípadne  v procese ďalšieho... Čítajte viac...

Stanovisko k duálnemu vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu a príprave v remeslách

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 14.12.2017)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch... Čítajte viac...