O nás

Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

História SŽZ

Aktuality SŽZ

Zapojenie SŽZ v projektoch

Orgány SŽZ a členovia

Ako sa stať členom

Galéria

Kalendár udalostí

O nás

Slovenský živnostenský zväz združuje stavovské organizácie a je nezávislým zástupcom slovenských remeselníkov a živnostníkov. Pritom sa snaží pomôcť im dosiahnuť významné spoločenské postavenie, zabezpečiť rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v Európe a pripraviť im také podmienky pre ich rozvoj, aby mohli aktívne pôsobiť v podmienkach spoločného trhu. Našim cieľom je pomôcť vybudovať na Slovensku silnú strednú podnikateľskú vrstvu.

V tomto dokumente nájdete kontaktné adresy členov cechov, ktorí sú zastúpení v Slovenskom živnostenskom zväze.

Aktuality

Rokovanie so štátnym tajomníkom MH SR, p. Karolom Galekom, na tému podmienok prevádzkovania fotovoltaických a bioplynových elektrární

Dnes sa konalo online rokovanie so štátnym tajomníkom MH SR, p. Karolom Galekom, na tému podmienok prevádzkovania fotovoltaických a bioplynových elektrární a lepšieho využívania... 25.2.2021

VIAC

Nezamestnanosť na Slovensku v januári vzrástla na 7,81 %

V januári 2021 úrady práce zároveň evidovali 63.411 voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 17.890 miest a najmenej v Košickom kraji,... 24.2.2021

VIAC

Podnikatelia, aké opatrenia preferujete na zmiernenie dopadov koronakrízy? Pošlite nám Váš názor.

Podnikatelia, aké opatrenia preferujete na zmiernenie dopadov koronakrízy? Slovak Business Agency v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom... 19.2.2021

VIAC

Spolupráca medzi miestnymi orgánmi a podnikateľmi

Slovenský živnostenský zväz je jedným z partnerov projektu XPRESS,  v rámci programu Európskej komisie HORIZON 2020.Takéto iniciatívy v oblasti klímy a životného prostredia budú možné... 16.2.2021

VIAC

Tlačové vyhlásenie s požiadavkami na zlepšenie podnikateľského prostredia

Prezídium SŽZ opäť zasadalo a prerokovalo aktuálne požiadavky SŽZ v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé a stredné podniky a... 11.2.2021

VIAC

Záujemcovia o členstvo v SŽZ prosím POZOR!

SŽZ aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať, že ak ste vyplňovali prihlášku za člena SŽZ v rozmedzí 29.1.2020 - 10.2.2020 a stále ste nedostali od nás odpoveď tak došlo k technickej chybe.  V... 10.2.2021

VIAC

Partneri

Asociácia priemyselných zväzov Združenie Podnikateľov Slovenska

Užitočné odkazy

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci