O nás

Činnosti k zmene legislatívy

História SŽZ

Činnosti orgánov SŽZ

Zapojenie SŽZ v projektoch

Orgány SŽZ a členovia

Prečo byť členom

Galéria

O nás

Slovenský živnostenský zväz združuje stavovské organizácie a je nezávislým zástupcom slovenských remeselníkov a živnostníkov. Pritom sa snaží pomôcť im dosiahnuť významné spoločenské postavenie, zabezpečiť rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v Európe a pripraviť im také podmienky pre ich rozvoj, aby mohli aktívne pôsobiť v podmienkach spoločného trhu. Našim cieľom je pomôcť vybudovať na Slovensku silnú strednú podnikateľskú vrstvu.

Aktuality

Novela Obchodného zákonníka je predložená v pripomienkovom konaní

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do pripomienkového konania novelu Obchodného zákonníka. Návrh je súčasťou balíka opatrení proti daňovým podvodom, jeho cieľom je zároveň... 7.4.2017

VIAC

Informácia o doručovaní zásielok do elektronickej schránky

SŽZ aktuality

Viete, že od 1.júla 2017 Vám úradné zásielky budú postupne doručované do úradnej elektronickej schránky Vašej firmy?Prečítať si ich možete, iba ak máte občiansky preukaz:-    S... 27.3.2017

VIAC

Väčšina ľudí platí dane na poslednú chvíľu

Na podanie daňového priznania a zaplatenie vyrubenej dane v riadnom termíne zostáva týždeň.Štatistiky ČSOB o platbách potvrdzujú, že daňovníci si nechávajú túto povinnosť... 24.3.2017

VIAC

Partneri

Slovenská Živnostenská Komora Združenie Podnikateľov Slovenska

Užitočné odkazy

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci