O nás

Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

História SŽZ

Aktuality SŽZ

Zapojenie SŽZ v projektoch

Orgány SŽZ a členovia

Prečo byť členom

Galéria

O nás

Slovenský živnostenský zväz združuje stavovské organizácie a je nezávislým zástupcom slovenských remeselníkov a živnostníkov. Pritom sa snaží pomôcť im dosiahnuť významné spoločenské postavenie, zabezpečiť rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v Európe a pripraviť im také podmienky pre ich rozvoj, aby mohli aktívne pôsobiť v podmienkach spoločného trhu. Našim cieľom je pomôcť vybudovať na Slovensku silnú strednú podnikateľskú vrstvu.

Aktuality

Tlačová správa z 39. ročníka výstavy Coneco Racioenergia

Na tohtoročnom 39.ročníku výstavy Coneco Racioenergia vystavujú a prácu svojich členských firiem prezentujú  remeselné cechy:  Cech kachliarov Slovenska, Cech maliarov Slovenska, Cech... 18.4.2018

VIAC

Pripomienky k návrhu smernice EÚ o DPH

Návrhy a pripomienky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém... 26.3.2018

VIAC

Workshop cechu maliarov v Nových Zámkoch

Na Strednej odbornej škole stavebnej v nových Zámkoch sa počas dvoch dní (15.-16.3.2018) uskutočnil workshop cechu maliarov. Na tomto odkaze si môžete pozrieť krátky zostrih z tohto... 26.3.2018

VIAC

[Aktualizované] Pripravované podujatia - marec 2018

Vzdelávajte sa s nami bezplatne už aj v regiónoch Keďže v Slovenskej republike dlhodobo absentovala inštitúcia, ktorá by pod jednou strechou (one-stop-shop) poskytovala komplexné služby... 25.3.2018

VIAC

[Aktualizované] Pomáhame rásť podnikom v Bratislavskom kraji

Za úspešným podnikaním stoja nielen dobré nápady, ale aj mnoho vynaloženého úsilia a roky driny. Občas sa však aj napriek snaženiu v biznise nedarí tak, ako by ste si predstavovali. Ako... 13.3.2018

VIAC

Tlačová správa zo stretnutia prezidenta SŽZ a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

Dňa 27.02.2018  sa konalo pracovné stretnutie prezidenta Slovenského živnostenského zväzu, p. Stanislava Čižmárika a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny p. Jána Richtera, za... 28.2.2018

VIAC

Partneri

Slovenská Živnostenská Komora Združenie Podnikateľov Slovenska

Užitočné odkazy

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci