O nás

Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

História SŽZ

Aktuality SŽZ

Zapojenie SŽZ v projektoch

Orgány SŽZ a členovia

Prečo byť členom

Galéria

O nás

Slovenský živnostenský zväz združuje stavovské organizácie a je nezávislým zástupcom slovenských remeselníkov a živnostníkov. Pritom sa snaží pomôcť im dosiahnuť významné spoločenské postavenie, zabezpečiť rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v Európe a pripraviť im také podmienky pre ich rozvoj, aby mohli aktívne pôsobiť v podmienkach spoločného trhu. Našim cieľom je pomôcť vybudovať na Slovensku silnú strednú podnikateľskú vrstvu.

Aktuality

Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti

Návrh definície remesla: Remeslo je výroba, alebo služba založená na kvalifikovanom vyhotovení diela alebo poskytnutí služby, ktorá vyžaduje osobnú zručnosť zhotoviteľa. Vyžaduje... 15.12.2017

VIAC

Stanovisko k duálnemu vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu a príprave v remeslách

SŽZ aktuality

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už... 14.12.2017

VIAC

Dobrý pekár

Komárňan Štefan Földes je nielen dobrým podnikateľom, ale aj výborným pekárom a aktívnym funkcionárom cechu pekárov i zväzu živnostníkov. „Keď je veľa práce, tak je dobre,“... 30.11.2017

VIAC

Stanovisko SŽZ k zneužívaniu zdieľanej ekonomiky a jeho dopadom na malé podniky

SŽZ aktuality

Slovenský živnostenský zväz dlhodobo trvá na uplatňovaní vyváženého podnikateľského prostredia, teda rovnaké podmienky podnikania pre všetkých podnikateľov. Rovnaké znamená aj... 26.11.2017

VIAC

Stanovisko SŽZ k nelegálnemu zamestnávaniu a vykonávaniu nelegálnej práce

SŽZ aktuality

Nelegálne zamestnávanie, inak povedané zamestnávanie „na čierno“,  je konaním podnikateľského subjektu smerujúcim k obchádzaniu povinností súvisiacich s daňovými a odvodovými... 26.11.2017

VIAC

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného... 23.11.2017

VIAC

Partneri

Slovenská Živnostenská Komora Združenie Podnikateľov Slovenska

Užitočné odkazy

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci