O nás

Činnosti k zmene legislatívy

História SŽZ

Činnosti orgánov SŽZ

Zapojenie SŽZ v projektoch

Orgány SŽZ a členovia

Prečo byť členom

Galéria

O nás

Slovenský živnostenský zväz združuje stavovské organizácie a je nezávislým zástupcom slovenských remeselníkov a živnostníkov. Pritom sa snaží pomôcť im dosiahnuť významné spoločenské postavenie, zabezpečiť rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v Európe a pripraviť im také podmienky pre ich rozvoj, aby mohli aktívne pôsobiť v podmienkach spoločného trhu. Našim cieľom je pomôcť vybudovať na Slovensku silnú strednú podnikateľskú vrstvu.

Aktuality

Tlačová správa SŽZ zo stretnutia so štátnym tajomníkom MPSVaR SR

Dňa 6.10.2017 sa konalo pracovné stretnutie prezidenta Slovenského živnostenského zväzu, p. Stanislava Čižmárika so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,... 16.10.2017

VIAC

Test MSP k novele zákona č. 79/2015 o odpadoch

Obraciame sa na Vás v súvislosti so zámerom vykonania testu MSP k novele zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorá sa v súčasnosti nachádza v prvom čítaní v NR SR. Snáď najpodstatnejším... 9.10.2017

VIAC

Pozvánka na 24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017

Usporiadateľ: Cech strechárov Slovenska Typ sympózia: 24. ročník Bratislavského medzinárodného sympózia o strechách Termín: 22.-23.11.2017 (streda, štvrtok) Miesto konania: Hotel... 9.10.2017

VIAC

Partneri

Slovenská Živnostenská Komora Združenie Podnikateľov Slovenska

Užitočné odkazy

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci