Živnostenský úrad - JKM

JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTA (JKM) v Slovenskej republike vznikli na základe ustanovení Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. JKM vznikli vo všetkých členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP a spolu tvoria celoeurópsku sieť jednotných kontaktných miest pod názvom "EUGO Network".

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.

Jednotné kontaktné miesta v SR fungujú prostredníctvom 49-tich fyzických a 1 elektronického jednotného kontaktného miesta.

Služby JKM sú bezplatné – potrebné formuláre, poplatky či adresy nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr

 

Zoznam Jednotných kontaktných miest podľa krajov

Bratislavský kraj/Bratislava region

 Okresný úrad Bratislava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bratislava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bratislava

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

09610/46 227

xPošli správu

 Okresný úrad Malacky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Malacky - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Malacky

Záhorácka 60A, Malacky

x034 7971 236

x034 772 38 54

xPošli správu

 Okresný úrad Pezinok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Pezinok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Pezinok

M.R.Štefánika 10

x033/6411142, 033/3400725

x033/6411113

xPošli správu

 Okresný úrad Senec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Senec - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Senec

Hurbanova 21, 903 01 Senec

x02/40 202 472

xPošli správu

Trnavský kraj/Trnava region

 Okresný úrad Dunajská Streda - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Dunajská Streda - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Dunajská Streda

Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

x031 5901 501

x031 552 6286

xPošli správu

 Okresný úrad Galanta - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Galanta - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Galanta

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

x031/788 6137, 031 788 6138

x031/780 3976

xPošli správu

 Okresný úrad Piešťany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Piešťany - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Piešťany

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

x033/7353 344, 033/7353 343

x033/7353 303

xPošli správu

 Okresný úrad Senica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Senica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Senica

Vajanského 17/1, 905 01 Senica

x034 698 7212, 034 651 2862

x034/ 6513 338

xPošli správu

 Okresný úrad Trnava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trnava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava

x0908 808 600

x033/5564 268

xPošli správu

Trenčiansky kraj/Trenčín region

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bánovce nad Bebravou - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

x038/760 60 01

x038/760 27 44

xPošli správu

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nové Mesto nad Váhom - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

x032 7745 530

xPošli správu

 Okresný úrad Považská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Považská Bystrica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Považská Bystrica

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica (5. poschodie)

x042/ 43 00 117

x042/ 43 00 141

xPošli správu

 Okresný úrad Prievidza – odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Prievidza - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Prievidza

Medzibriežková č.2, 971 73 Prievidza

x046/5156 272

x046/5156 222

xPošli správu

 Okresný úrad Trenčín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trenčín - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trenčín

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

x032/7411 420

x032/7411 316

xPošli správu

Nitriansky kraj/Nitra region

 Okresný úrad Komárno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Komárno - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Komárno

Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno

x035/7900802

x035/7710692

xPošli správu

 Okresný úrad Levice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Levice - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Levice

Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice

x036/6357720

x036/6357703

xPošli správu

 Okresný úrad Nitra - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nitra - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nitra

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

x037/65 49 284

x037/65 13 860

xPošli správu

 Okresný úrad Nové Zámky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nové Zámky - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nové Zámky

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

x035/3613102, 035/6913135

x035/6913148

xPošli správu

 Okresný úrad Šaľa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Šaľa - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Šaľa

Hlavná 2/1, 92701 Šaľa

x0961/34 2030

x0961/34 2009

xPošli správu

 Okresný úrad Topoľčany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Topoľčany - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Topoľčany

Nám. Ľ. Štúra 1738

x038/54 33 243

x038/53 21 192

xPošli správu

Žilinský kraj/Žilina region

 Okresný úrad Čadca - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Čadca - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Čadca

Palárikova 91, 022 01 Čadca

x041/4308720, 722, 725

x041/4308755, 771

xPošli správu

 Okresný úrad Dolný Kubín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Dolný Kubín - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Dolný Kubín

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

x043/581 42 11

x043/581 42 31

xPošli správu

 Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Liptovský Mikuláš - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

x044/551 87 40

x044/551 87 17

xPošli správu

 Okresný úrad Martin - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Martin - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Martin

Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

x043/4131596, 043/4204241

x043/4224781

xPošli správu

Pracovisko Turčianske Teplice

SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

x043/4 923 312

xPošli správu

 Okresný úrad Námestovo - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Námestovo - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Námestovo

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

x043/ 558 14 52 kl 404, 402, 403, 408

x043/ 552 31 63

xPošli správu

Pracovisko v Tvrdošíne

Medvedzie 132

x0915 912 198

xPošli správu

 Okresný úrad Ružomberok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Ružomberok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Ružomberok

Dončova 11, 034 01 Ružomberok

x044/4300905, kl.102, 123, 114, 112,124

x044/4322871

xPošli správu

 Okresný úrad Žilina - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Žilina - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Žilina

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

x(+421) 918/969 227

x(+421) 41/5651428

xPošli správu

Banskobystrický kraj/Banská Bystrica region

 Okresný úrad Banská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Banská Bystrica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

x+421 48 4306 212, 211, 210, 213, 214, 218, 0903 502 318

x+421 48 413 54 60

xPošli správu

 Okresný úrad Brezno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Brezno - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Brezno

Nám. M.R. Štefánika 40

x048 6304 931

x048 6304 992

xPošli správu

 Okresný úrad Lučenec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Lučenec - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Lučenec

Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec

x0961 65 2150, 0961 65 2151

x0961 65 2109

xPošli správu

 Okresný úrad Rimavská Sobota - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Rimavská Sobota - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Rimavská Sobota

Námestie M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

x047/5623 464

x047/5621 427

xPošli správu

 Okresný úrad Veľký Krtíš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Veľký Krtíš - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Veľký Krtíš

Námestie A.H.Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

x047/481 73 24

x047/481 73 45

xPošli správu

 Okresný úrad Zvolen - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Zvolen - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Zvolen

Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen

x045/5332 506

x045/5331 258

xPošli správu

 Okresný úrad Žiar nad Hronom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Žiar nad Hronom - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

x045/6781 676

x045/6781 634

xPošli správu

Prešovský kraj/Prešov region

 Okresný úrad Stará Ľubovňa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Stará Ľubovňa - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Nám. gen. Štefánika č.1

x+421 52 43 239 31

x+421 52 43 248 01

xPošli správu

 Okresný úrad Humenné - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Humenné - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Humenné

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

x057/7704230

x057/7881401

xPošli správu

 Okresný úrad Humenné - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Humenné - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Humenné

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

x057/7704230

x057/7881401

xPošli správu

 Okresný úrad Kežmarok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Kežmarok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Kežmarok

Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

x052/4261 508

x052/4261 524

xPošli správu

 Okresný úrad Poprad - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Poprad - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

x052/7160 291

x052/7725 020

xPošli správu

 Okresný úrad Prešov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Prešov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

x051/708 24 30

x051/772 48 70

xPošli správu

 Okresný úrad Bardejov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bardejov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bardejov

Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov

x+421 54 4710 346

x+421 54 4746653

xPošli správu

 Okresný úrad Stropkov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Stropkov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Stropkov

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

x054/742 4457

x054/742 3790

xPošli správu

 Okresný úrad Svidník - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Svidník - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Svidník

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník

x+421 54 7863 101

x+421 54 7863 299

xPošli správu

 Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Vranov nad Topľou - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

x057/4880940

x057/4422892

xPošli správu

Košický kraj/Košice region

 Okresný úrad Košice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Košice - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Košice

Komenského 52, 041 26 Košice

x+421-55-6001 160

x+421-55-633 67 18

xPošli správu

 Okresný úrad Košice-okolie - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Košice-surroundings - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Košice-okolie

Hroncova 13, 041 70 Košice

x055 6004 191

x055 6325 983

xPošli správu

 Okresný úrad Michalovce - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Michalovce - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Michalovce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

x+421 56 6280770

x+421 56 6280702

xPošli správu

 Okresný úrad Rožňava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Rožňava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Rožňava

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

x058/7343579

xPošli správu

 Okresný úrad Spišská Nová Ves - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Spišská Nová Ves - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves

x053/4176374

x053/4176374

xPošli správu

 Okresný úrad Trebišov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trebišov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trebišov

M.R. Štefánika 1161/184, 07526 Trebišov

x056/6714168

xPošli správu