Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila súťaž pre malé a stredné podniky v SR

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 11.1.2022)
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila súťaž pre malé a stredné podniky v SR, ktorej zámerom je oceniť výnimočné podniky a jednotlivcov využívajúcich ochranu duševného vlastníctva (t.j.patenty, ochranné známky, priemyselný dizajn, autorské práva... Čítajte viac...

Vianočný pozdrav od SŽZ

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.12.2021)
Nech vianočný čas prinesie do Vášho domova rodinnú pohodu a štedrosť a do nového roka vykročme spulu s odhodlaním a nádej v lepšie podmienky na podnikanie. Veselé Vianoce a štastný nový rok 2022 Vám želáStanislav Čižmárikprezident SŽZ Čítajte viac...

Živnostníci sa ozvali proti Matovičovej reforme: Nie sme podvodníci, žiadame stiahnutie nových zmien

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 29.11.2021)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zdaňovaní samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a ohradil sa aj proti vyjadreniam, podľa ktorých sú živnostníci označovaní za podvodníkov zneužívajúcich zákony. SŽZ žiada ministra financií Igora... Čítajte viac...

Vyhlásenie SŽZ k prezentovanej reforme zdaňovania živnostníkov

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 25.11.2021)
Vyhlásenie SŽZ k prezentovanej reforme zdaňovania živnostníkov v súvislosti s daňovo-odvodovou reformou. Členovia prezídia Slovenského živnostenského zväzu na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2021 prijali nasledovné stanovisko k návrhu 4. časti daňovej revolúcie o zdaňovaní... Čítajte viac...

Podnikateľom pri príprave na tretiu vlnu pandémie chýba jasná stratégia vlády

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.7.2021)
Mnohé firmy počas druhej vlny pandémie vyčerpali svoje rezervy, boria sa s rastúcimi cenami vstupov a v niektorých prípadoch aj s nedostatkom pracovníkov. Podnikateľom tiež chýba univerzálny odškodňovací zákon, ale v súvislosti s prichádzajúcou treťou vlnou pandémie aj jasná... Čítajte viac...

Výročný snem Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 25.5.2021)
V Bratislave sa dňa 21. mája  konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom prítomní delegáti z  členských cechov a asociácií hodnotili činnosť svojej strešnej organizácie, ako aj stav podnikateľského prostredia silne zasiahnutého pandémiou... Čítajte viac...

Výsledky prieskumu: Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 8.3.2021)
Slovenskí malí a strední podnikatelia už takmer rok zápasia s následkami pretrvávajúcej koronakrízy. Opakovane zdôrazňujú, že im v rámci ekonomických opatrení chýba odpustenie odvodov, zvýšenie príspevkov na náhradu straty príjmov či dotácia na fixné náklady. Získali sme... Čítajte viac...

Tlačové vyhlásenie s požiadavkami na zlepšenie podnikateľského prostredia

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 11.2.2021)
Prezídium SŽZ opäť zasadalo a prerokovalo aktuálne požiadavky SŽZ v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé a stredné podniky a živnostníkov.  Nadväzne na závery z rokovania, zverejnili sme tlačovú správu k aktuálnym... Čítajte viac...

Tlačová správa k zákonu o Kurzarbeit

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.1.2021)
SŽZ  predložil zásadné pripomienky k legislatívnemu návrhu zákona  o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania č. LP/2021/1. SŽZ považuje za dôležité poukázať na striktnosť a... Čítajte viac...

Tlačové vyhlásenie k novele zákona o dani z príjmu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 5.12.2020)
Dňa 2. decembra 2020 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorej finálnu podobu zásadným spôsobom ovplyvnili poslanci Národnej rady SR. Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) prijal so znepokojením informáciu o zmene výšky príjmu pre uplatňovanie... Čítajte viac...