Zapojenie SŽZ v projektoch

Vplyv digitalizácie priemyslu 4.0 na malé a stredné podniky

Na tomto odkaze si môžete prečítať štúdiu a závery prieskumu o vplyve digitalizácie a aspektov Priemyslu 4.0 na malé a stredné podniky, ktoré sme takýmto spôsobom prezentovali aj pánovi predsedovi vlády SR. Znenie sprievodného listu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Vplyv priemyslu 4.0 na sektor MSP

Projekt je financovaný Medzinárodným Višegrádskym Fondom

Názov projektu: Vplyv priemyslu 4.0 na sektor MSP

Vedúci partner:
- Maďarská asociácia remeselníkov, Ipartestületek Országos Szövetsége

Partneri projektu:
-    Poľská remeselná asociácia, Zwiazek Rzemiosla Polskiego (ZRP)
-    Asociace malých a středních podniků a živnostníků České Republiky (AMSP ČR)
-    Slovenský živnostenský zväz

Asociovaní partneri:
-    Westdeutscher Handwerkskammertag
-    Confartigianato Imprese Bergamo
-    UEAPME, Európska asociácia remesla, malého a stredného podnikania

Projektový opis v skratke:
Usporiadanie 1,5-dňovej medzinárodnej konferencie v Budapešti v dňoch 16. - 17. novembra 2017, v ktorej sú zhrnuté dôsledky priemyslu 4.0 a reakcie na tieto dopady. Na konferencii sa zúčastnia združenia MSP z krajín V4, zástupcovia talianskych a nemeckých organizácií MSP a predstavitelia Európskej asociácie MSP, UEAPME. Pred konferenciou organizácie V4 MSP uskutočnia dotazníkový prieskum medzi svojimi členmi. Na konferencii tieto organizácie zhrnú svoje skúsenosti z tohto výskumu a okrem toho aj stratégie Priemyslu 4.0 v krajinách V4. Na základe skúseností z konferencie sa zostaví písomné zhrnutie, ktoré sa bude šíriť medzi podnikmi a rozhodovacími orgánmi. Konferenciu sprevádzajú verejné médiá, samozrejme sa usporiada aj tlačová konferencia.

Detailný projektový opis:
Priemysel 4.0 spôsobuje zásadné zmeny v hospodárstve a spoločnosti. Stretávame sa s urýchľujúcim procesom, na ktorom neexistujú štandardizované odpovede. Krajiny V4, ako hospodárska oblasť, by sa mali snažiť nájsť spoločné reakcie na tieto vznikajúce otázky a rozvíjať priebežnú spoluprácu v týchto otázkach. Napriek tomu by sa nemalo robiť len v oblasti veľkého priemyslu, ale aj medzi rodinami, mikropodnikmi a malými podnikmi v krajinách V4. Tento projekt funguje ako prvý krok v tejto oblasti. Vo V4 krajinách uskutočňujú organizácie MSP dotazníkový prieskum medzi rodinami, mikropodnikmi a malými podnikmi a potom na 1,5-dňovej medzinárodnej konferencii zhrnú svoje skúsenosti. Na získanie širokého medzinárodného prehľadu sa na konferencii zúčastnia zástupcovia nemeckých a talianskych organizácií MSP a odborníci z UEAPME, Európskej asociácie malých a stredných podnikov, ktorí predstavia svoje skúsenosti. To nám pomôže zistiť štádiá malých a stredných podnikov v procese digitalizácie v popredných európskych krajinách, ako aj v krajinách V4 a navyše smerovanie potrebných krokov, ktoré by mali podniknúť. Cieľom konferencie je poskytnúť stručný prehľad o stratégiách národných priemyselných odvetví 4.0 v krajinách V4, najmä z hľadiska rodinných, mikropodnikových a malých podnikov. Prednášatelia konferencie preto budú zahŕňať zástupcov maďarského ministerstva národného hospodárstva a maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu. Dôležitou súčasťou projektu je šírenie zozbieraných informácií organizáciám MSP vo V4, ako aj ich členským spoločnostiam a osobám s rozhodovacími právomocami.

Viac informácii na: www.visegradfund.org

-----------------------------------------------------------------

Strengthening the SMEs’ professional contacts in the field of dual training in the V4 countries

 

The project is financed by the International Visegrad Fund

Project objectives: Promoting the more intensive exchange of apprentices and young workers between the V4 countries.

Lead Partner: IPOSZ Budapest - Hungarian Association of Craftsmen’s Corporations
Project Partners: 
Małopolska Chamber of Craft and Entrepreneurship
AMSP ČR - Association of Small and Medium-Sized Entreprises and Crafts of the Czech
Republic (AMSP ČR)
SŽZ - Slovak Craft Industry FederationShort project description:
Organization of 4 workshops in the area of dual training in four major crafts, one workshop each in every V4 country (Hungary – metal industry, Poland – construction, Slovakia – wood industry, Czech Republic – glass sector) with the participation of 3 persons / country / workshop. Every V4 country delegation will consist of the following persons in every workshop: 1 craftsman, 1 teacher from each country who are active in the profession of the given workshop and 1 expert each again from the project partner SME associations. A 20-page summary will be compiled where all the experiences, best practices will be summarized. Creation of broader business relationships in these four craft professions between the SMEs of V4 countries is also one of the objectives of the project.

Detailed project description:
The project partners have already executed a successful V4 Small Grant project where they created the expert base of their continuous cooperation. As a result of their common way of thinking, the partners have concluded that the issue of dual training and exchanges of apprentices and young people should be further considered in specific professions and concrete business professional relations should be developed among the members of SME organizations. The main aim of this project is to organize a three-day workshop in every V4 country in a given profession. The professions where the workshops will be organized are the followings: metal industry in Hungary, construction in Poland, wood industry in Slovakia and glass sector in the Czech Republic. A 3-person trade delegation will take part at each workshop from every participating V4 country. Every delegation will consist of a craftsman who provides practical training and bearing a leader position in the professional association, a teacher from a vocational school where theoretical and supplementary practical training is provided and a representative of the participating SME associations who take care of relations in the field of dual training.

Project outputs:
-    preparing the team for the next larger project on dual training in the craft;
-    a 20-page summary of the workshop-results assestment of the state of dual education in the 4 craft professions in the V4 countries - experiences, examples of best practice;
-    team of 4 SME associations, 20 Small businesses (craftsman) and 12 vocational schools.

-----------------------------------------------------------------

Posilnenie profesionálnych kontaktov MSP v oblasti duálneho vzdelávania v krajinách V4