Podpora podnikania

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia:

Poslanie SBA:

  • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
  • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

MSP na Slovensku

Malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva:

  • tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov,
  • poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily,
  • podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty.

„Slovak Business Agency hľadá pre projekt podpory Rodinného podnikania odborníkov z rôznych oblastí – právo, ekonomika, IT a iných – aby radili malým rodinným firmám ako rozvinúť svoje podnikanie. Pokiaľ vo Vašom združení poznáte vhodných poradcov, odporučte im, aby sa registrovali v SBA. Môžu potom Vašim členom, ale aj iným rodinným firmám, ponúkať služby poradenstva zdarma."

Na tomto odkaze nájdete Informácie o podmienkach prihlásenia do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie ako aj Prihlášku do zoznamu expertov. „

 

Aktuality zo Slovak Business Agency

 

  • Newsletter SBA - Bratislava (27.07.2020)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

  • Newsletter SBA - Bratislava (09.04.2020)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

  • Newsletter SBA - Bratislava (28.02.2020)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.