Aktuality SŽZ

Zobrazené položky 

Výskum: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí

(Činnosti orgánov SŽZ, 16.6.2021)
Vážení čitatelia, v prílohe nižšie Vám posielame tlačovú správu o výsledkoch výskumu realizovaného na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2017 – 2021 zaoberajúci sa Rozvojom podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Úprimne... Čítajte viac...

Webinár: Dostane zelené verejné obstarávanie na Slovensku ZELENÚ?

(Činnosti orgánov SŽZ, 19.5.2021)
Dostane zelené verejné obstarávanie na Slovensku ZELENÚ? Aké sú úspešné príklady zeleného verejného obstarávania a čo prispelo k ich úspechu? S akými prekážkami a výzvami sa potýkajú obstarávatelia a uchádzači? Práve tieto otázky a odpovede na ne budú hlavnou témou... Čítajte viac...

STRECHÁR Spravodaj CSS

(Činnosti orgánov SŽZ, 11.5.2021)
Vážení členovia. V prílohe Vám prikladáme prvé tohtoročné vydanie spravodaja Cechu strechárov Slovenska - STRECHÁR. Veríme, že sa im opäť podarilo obsah naplniť zaujímavými a pútavými témami tentokrát opäť aj s príspevkami Slovenského živnostenského... Čítajte viac...

Záujemcovia už môžu žiadať o príspevky prvej pomoci za marec

(Činnosti orgánov SŽZ, 1.4.2021)
Záujemcovia o príspevky z projektu Prvá pomoc za marec už môžu zasielať k opatreniam 2, 4A a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Žiadosti o príspevok za marec... Čítajte viac...

Odbornosť a profesionalita v remesle je náš spoločný cieľ

(Činnosti orgánov SŽZ, 30.3.2021)
Členovia SŽZ sa prezentovali v Hospodárskych novinách. Prečítajte si výtlačok z Hospodárskych novín s príspevkami našich cechov. Strana 15 pod názvom: Cechy chcú nastaviť prísnejšie kritériáV príspevku sa vyjadril zástupcovia:Cech maliarov Slovenska... Čítajte viac...

Zamestnávatelia už môžu žiadať o príspevky vo výške 100 % ceny práce

(Činnosti orgánov SŽZ, 24.3.2021)
S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijíma rezort práce na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré sú... Čítajte viac...

Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť

(Činnosti orgánov SŽZ, 18.3.2021)
V rámci zjednodušenia živnostenského podnikania sa má napríklad predĺžiť lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne, ale aj lehota na preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia. Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť. Ubudnúť má administratívna záťaž pri... Čítajte viac...

Tržby maloobchodu a iné údaje značia prepad domácej spotreby

(Činnosti orgánov SŽZ, 10.3.2021)
V aktuálnom Monitore to konštatujú analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP). Hlboký pokles maloobchodných tržieb v januári spolu s údajmi z eKasy a výberom dane z pridanej hodnoty (DPH) naznačujú významný prepad domácej spotreby. Zmena nákupného správania domácností vedie... Čítajte viac...

Rokovanie so štátnym tajomníkom MH SR, p. Karolom Galekom, na tému podmienok prevádzkovania fotovoltaických a bioplynových elektrární

(Činnosti orgánov SŽZ, 25.2.2021)
Dnes sa konalo online rokovanie so štátnym tajomníkom MH SR, p. Karolom Galekom, na tému podmienok prevádzkovania fotovoltaických a bioplynových elektrární a lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v prevádzkach MSP. Zásadným problémom prevádzkovateľov malých... Čítajte viac...

Nezamestnanosť na Slovensku v januári vzrástla na 7,81 %

(Činnosti orgánov SŽZ, 24.2.2021)
V januári 2021 úrady práce zároveň evidovali 63.411 voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 17.890 miest a najmenej v Košickom kraji, konkrétne 3143. V januári tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,81 %. V... Čítajte viac...