Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Pripomienky k návrhu smernice EÚ o DPH

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.3.2018)
Návrhy a pripomienky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi   Úvod do problematiky harmonizácie DPH v... Čítajte viac...

Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.12.2017)
Návrh definície remesla: Remeslo je výroba, alebo služba založená na kvalifikovanom vyhotovení diela alebo poskytnutí služby, ktorá vyžaduje osobnú zručnosť zhotoviteľa. Vyžaduje komplexnú spôsobilosť dosiahnutú odborným vzdelaním a praxou, prípadne  v procese ďalšieho... Čítajte viac...

Stanovisko k duálnemu vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu a príprave v remeslách

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 14.12.2017)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k zneužívaniu zdieľanej ekonomiky a jeho dopadom na malé podniky

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Slovenský živnostenský zväz dlhodobo trvá na uplatňovaní vyváženého podnikateľského prostredia, teda rovnaké podmienky podnikania pre všetkých podnikateľov. Rovnaké znamená aj rovnaké platenie daní a odvodov pre všetky osoby a spoločnosti podnikajúce na Slovensku. ... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k nelegálnemu zamestnávaniu a vykonávaniu nelegálnej práce

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Nelegálne zamestnávanie, inak povedané zamestnávanie „na čierno“,  je konaním podnikateľského subjektu smerujúcim k obchádzaniu povinností súvisiacich s daňovými a odvodovými zákonmi. Hlavnou motiváciou, avšak nie jedinou, je snaha ušetriť na vysokých personálnych... Čítajte viac...

STANOVISKO SŽZ K ZÁKONU O REŠTRUKTURALIZÁCII

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.12.2016)
SŽZ a prezident SŽZ boli priamo zúčastnení na rokovaniach s premiérom o tzv. kauze VÁHOSTAV, kde sa jednalo o dôsledkoch reštrukturalizácie. Domnievame sa preto, že je našou povinnosťou poslať všetkým naše stanovisko k navrhovanému zákonu o reštrukturalizácii, ktorý v... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ a SŽK k 3 panelom Odbornej konferencie „Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém čierna práca“

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 30.11.2015)
Konferencia zorganizovaná v spolupráci so Slovak Business Agency sa konala v City Hotel Bratislava, prebiehala živá diskusia s celkovým počtom cca 80 účastníkov – členovia Slovenského živnostenského zväzu, Slovenskej živnostenskej komory a ďalšia odborná verejnosť. Diskutovalo... Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.