Vyhlásenie k novým zákonom v oblasti podnikania

Publikované: 19.11.2019

Tlačové vyhlásenie

Septembrová schôdza Národnej rady SR priniesla pre živnostníkov a malých podnikateľov viacero zmien, ktoré budú mať pozitívne vplyvy na ich podnikanie. Za dve najdôležitejšie považujeme:

• Novelu zákona o daní z príjmov z dielne SNS, ktorou dochádza k zníženiu sadzby dane z príjmov na 15 % vo vymedzených prípadoch. Znížená sadzba vo výške 15 % sa použije pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a to v prípade, ak tieto príjmy v príslušnom zdaňovacom období neprekročia sumu 100 000,- EUR. Ďalej sa použije pre právnické osoby, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie neprevýšia sumu 100 000,- EUR.

• Novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá umožní podnikateľom využiť pomoc rodinných príslušníkov aj v jednoosobových s.r.o., teda v takých obchodných spoločnostiach, kde je jediným spoločníkom fyzická osoba. Takáto pomoc nebude považovaná za nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálnu prácu. Musí ísť však o príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela tejto fyzickej osoby, ktorí sú dôchodkovo poistení alebo sú poberateľom dôchodku alebo sú žiakom/ študentom do 26 rokov. Doteraz bola táto pomoc povolená len v podnikoch založených fyzickou osobou podnikateľom.
      Ako zdôrazňuje Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik: „Zníženie daňovej sadzby na 15 % je vítaným ústretovým krokom poslancov voči podnikateľským subjektom.  Povzbudí záujem o podnikanie a v budúcnosti čiastočne vykompenzuje zvýšené náklady, ktoré mali podnikatelia v poslednom období so zavádzaním nových legislatívnych povinností, napr. prechodom na e-kasu alebo agendou GDPR.“  
      Pre rodinné podnikanie pripravil Slovenský živnostenský zväz viacero rozvojových podnetov, najmä v daňovej oblasti a správe rodinného majetku. Ako celok ich predložil Ministerstvu hospodárstva SR. „Je dôležité dbať o rodinné podnikanie a vytvoriť podmienky pre bezproblémovú generačnú výmenu, nakoľko rodinné podniky sú pilierom domácej ekonomiky a prispievajú k trvalej zamestnanosti a ekonomickej stabilite regiónov“, dopĺňa Stanislav Čižmárik.

 

Informácie pre médiá:

     SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v pracovných skupinách a komisiách na rôznych úrovniach. Taktiež je spoluzakladateľom SBA (Slovak Business Agency), spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. V roku 2019 sa stal pristupujúcim členom Asociácie priemyselných zväzov.
     SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami. 

 Bratislava 1. 10. 2019 

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.