Odborná konferencia – Význam živnostenského podnikania pre ekonomiku a spoločnosť

Publikované: 20.2.2024

Slovenský živnostenský zväz chce v odbornej diskusii a prednáškach poukázať na skutočný význam živnostníkov pre ekonomiku a hľadať riešenia pre zlepšenie postavenia živnostníkov v spoločnosti, nielen ako podnikateľov, ale aj ako majiteľov rodinných firiem, osobnosti dôležité pre svoj región a odborníkov v ich profesiách.

 

O podujatí   |   Program   |   Prihláška   |    Partneri   |   Miesto   |   Organizátor 

 

O podujatí

 

Slovenský živnostenský zväz organizuje aj tento rok výročnú konferenciu venovanú živnostenskému podnikaniu. Cieľom podujatia je odborná výmena informácií a poznatkov o význame sektora živnostenského podnikania pre národné hospodárstvo, rozvoj podnikateľských príležitostí, inovácií aj situáciu na trhu práce.

Slovenský živnostenský zväz chce v odbornej diskusii a prednáškach poukázať na skutočný význam živnostníkov pre ekonomiku a hľadať riešenia pre zlepšenie postavenia živnostníkov v spoločnosti, nielen ako podnikateľov, ale aj ako majiteľov rodinných firiem, osobnosti dôležité pre svoj región a odborníkov v ich profesiách.

V poslednom období sú živnostníci často stavaní do negatívneho svetla, sú spájaní s nelegálnou prácou formou tzv. zastrených živností, sú napádaní, že zneužívajú daňový a odvodový systém a sú vyčleňovaní zo sociálneho dialógu. Pritom zároveň platí, že dodržiavajú všetky požiadavky stanovené legislatívnymi normami, odvádzajú dane aj odvody podľa platných zákonov, podporujú regióny a komunity, v ktorých pôsobia a predovšetkým v režime samozamestnávania sa musia sami postarať o napredovanie svojho podnikania. Sú príťažou pre sociálny systém alebo naopak, šetria štátu výdavky na sociálnu politiku a starobné dôchodky?

Podujatie je bezplatné a určené pre podnikateľov z radov živnostníkov a mikropodnikov, budúcich živnostníkov, predstaviteľov štátnej správy, zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení a širokú odbornú aj laickú verejnosť.

 

 

   

 Program

 

Podujatie moderuje Lenka Buchláková, ekonomická redaktorka Televízie TA3.
 

 

09:30 – 10:00Príchod a registrácia účastníkov

10:00Zahájenie

10:05 – 10:50 |  ODBORNÉ PRÍSPEVKY

 Význam živnostenského podujatia pre ekonomiku a spoločnosť

 Daňové a sociálne aspekty živnostenského podnikania

 Mgr. Miroslav Marcinčin, tax partner,
 VGD SLOVAKIA s. r. o.

 Živnostníci vysielaní do zahraničia

 Lucia Mýtna Kureková, PhD.
 Vedecká pracovníčka; Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied

10:50 – 12:15 MODEROVANÁ DISKUSIA POZVANÝCH HOSTÍ

 

  

Prihláška

 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete na tomto odkaze:

 

 

 

 

Podujatie je realizované s podporou

 

 

Miesto

 

späť na výber sekcie

Organizátor

 

 

 

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.