Živnostenské podnikanie

JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTA (JKM) v Slovenskej republike vznikli na základe ustanovení Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. JKM vznikli vo všetkých členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP a spolu tvoria celoeurópsku sieť jednotných kontaktných miest pod názvom "EUGO Network".

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.

Jednotné kontaktné miesta v SR fungujú prostredníctvom 49-tich fyzických a 1 elektronického jednotného kontaktného miesta.

Služby JKM sú bezplatné – potrebné formuláre, poplatky či adresy nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr

SBA v rámci Slovenska vytvorila Národné podnikateľské centrá (NPC), ktorých hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho pod jednou strechou široké portfólio informácií a doplnkových služieb, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Ponuku školení nájdete na stránke: www.npc.sk

 

Zoznam Jednotných kontaktných miest podľa krajov

Bratislavský kraj/Bratislava region

 Okresný úrad Bratislava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bratislava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bratislava

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

09610/46 227

xPošli správu

 Okresný úrad Malacky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Malacky - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Malacky

Záhorácka 60A, Malacky

x034 7971 236

x034 772 38 54

xPošli správu

 Okresný úrad Pezinok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Pezinok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Pezinok

M.R.Štefánika 10

x033/6411142, 033/3400725

x033/6411113

xPošli správu

 Okresný úrad Senec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Senec - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Senec

Hurbanova 21, 903 01 Senec

x02/40 202 472

xPošli správu

Trnavský kraj/Trnava region

 Okresný úrad Dunajská Streda - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Dunajská Streda - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Dunajská Streda

Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

x031 5901 501

x031 552 6286

xPošli správu

 Okresný úrad Galanta - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Galanta - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Galanta

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

x031/788 6137, 031 788 6138

x031/780 3976

xPošli správu

 Okresný úrad Piešťany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Piešťany - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Piešťany

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

x033/7353 344, 033/7353 343

x033/7353 303

xPošli správu

 Okresný úrad Senica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Senica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Senica

Vajanského 17/1, 905 01 Senica

x034 698 7212, 034 651 2862

x034/ 6513 338

xPošli správu

 Okresný úrad Trnava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trnava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava

x0908 808 600

x033/5564 268

xPošli správu

Trenčiansky kraj/Trenčín region

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bánovce nad Bebravou - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

x038/760 60 01

x038/760 27 44

xPošli správu

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nové Mesto nad Váhom - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

x032 7745 530

xPošli správu

 Okresný úrad Považská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Považská Bystrica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Považská Bystrica

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica (5. poschodie)

x042/ 43 00 117

x042/ 43 00 141

xPošli správu

 Okresný úrad Prievidza – odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Prievidza - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Prievidza

Medzibriežková č.2, 971 73 Prievidza

x046/5156 272

x046/5156 222

xPošli správu

 Okresný úrad Trenčín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trenčín - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trenčín

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

x032/7411 420

x032/7411 316

xPošli správu

Nitriansky kraj/Nitra region

 Okresný úrad Komárno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Komárno - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Komárno

Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno

x035/7900802

x035/7710692

xPošli správu

 Okresný úrad Levice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Levice - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Levice

Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice

x036/6357720

x036/6357703

xPošli správu

 Okresný úrad Nitra - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nitra - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nitra

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

x037/65 49 284

x037/65 13 860

xPošli správu

 Okresný úrad Nové Zámky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nové Zámky - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nové Zámky

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

x035/3613102, 035/6913135

x035/6913148

xPošli správu

 Okresný úrad Šaľa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Šaľa - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Šaľa

Hlavná 2/1, 92701 Šaľa

x0961/34 2030

x0961/34 2009

xPošli správu

 Okresný úrad Topoľčany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Topoľčany - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Topoľčany

Nám. Ľ. Štúra 1738

x038/54 33 243

x038/53 21 192

xPošli správu

Žilinský kraj/Žilina region

 Okresný úrad Čadca - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Čadca - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Čadca

Palárikova 91, 022 01 Čadca

x041/4308720, 722, 725

x041/4308755, 771

xPošli správu

 Okresný úrad Dolný Kubín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Dolný Kubín - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Dolný Kubín

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

x043/581 42 11

x043/581 42 31

xPošli správu

 Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Liptovský Mikuláš - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

x044/551 87 40

x044/551 87 17

xPošli správu

 Okresný úrad Martin - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Martin - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Martin

Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

x043/4131596, 043/4204241

x043/4224781

xPošli správu

Pracovisko Turčianske Teplice

SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

x043/4 923 312

xPošli správu

 Okresný úrad Námestovo - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Námestovo - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Námestovo

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

x043/ 558 14 52 kl 404, 402, 403, 408

x043/ 552 31 63

xPošli správu

Pracovisko v Tvrdošíne

Medvedzie 132

x0915 912 198

xPošli správu

 Okresný úrad Ružomberok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Ružomberok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Ružomberok

Dončova 11, 034 01 Ružomberok

x044/4300905, kl.102, 123, 114, 112,124

x044/4322871

xPošli správu

 Okresný úrad Žilina - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Žilina - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Žilina

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

x(+421) 918/969 227

x(+421) 41/5651428

xPošli správu

Banskobystrický kraj/Banská Bystrica region

 Okresný úrad Banská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Banská Bystrica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

x+421 48 4306 212, 211, 210, 213, 214, 218, 0903 502 318

x+421 48 413 54 60

xPošli správu

 Okresný úrad Brezno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Brezno - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Brezno

Nám. M.R. Štefánika 40

x048 6304 931

x048 6304 992

xPošli správu

 Okresný úrad Lučenec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Lučenec - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Lučenec

Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec

x0961 65 2150, 0961 65 2151

x0961 65 2109

xPošli správu

 Okresný úrad Rimavská Sobota - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Rimavská Sobota - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Rimavská Sobota

Námestie M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

x047/5623 464

x047/5621 427

xPošli správu

 Okresný úrad Veľký Krtíš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Veľký Krtíš - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Veľký Krtíš

Námestie A.H.Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

x047/481 73 24

x047/481 73 45

xPošli správu

 Okresný úrad Zvolen - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Zvolen - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Zvolen

Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen

x045/5332 506

x045/5331 258

xPošli správu

 Okresný úrad Žiar nad Hronom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Žiar nad Hronom - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

x045/6781 676

x045/6781 634

xPošli správu

Prešovský kraj/Prešov region

 Okresný úrad Stará Ľubovňa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Stará Ľubovňa - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Nám. gen. Štefánika č.1

x+421 52 43 239 31

x+421 52 43 248 01

xPošli správu

 Okresný úrad Humenné - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Humenné - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Humenné

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

x057/7704230

x057/7881401

xPošli správu

 Okresný úrad Humenné - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Humenné - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Humenné

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

x057/7704230

x057/7881401

xPošli správu

 Okresný úrad Kežmarok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Kežmarok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Kežmarok

Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

x052/4261 508

x052/4261 524

xPošli správu

 Okresný úrad Poprad - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Poprad - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

x052/7160 291

x052/7725 020

xPošli správu

 Okresný úrad Prešov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Prešov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

x051/708 24 30

x051/772 48 70

xPošli správu

 Okresný úrad Bardejov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bardejov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bardejov

Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov

x+421 54 4710 346

x+421 54 4746653

xPošli správu

 Okresný úrad Stropkov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Stropkov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Stropkov

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

x054/742 4457

x054/742 3790

xPošli správu

 Okresný úrad Svidník - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Svidník - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Svidník

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník

x+421 54 7863 101

x+421 54 7863 299

xPošli správu

 Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Vranov nad Topľou - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

x057/4880940

x057/4422892

xPošli správu

Košický kraj/Košice region

 Okresný úrad Košice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Košice - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Košice

Komenského 52, 041 26 Košice

x+421-55-6001 160

x+421-55-633 67 18

xPošli správu

 Okresný úrad Košice-okolie - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Košice-surroundings - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Košice-okolie

Hroncova 13, 041 70 Košice

x055 6004 191

x055 6325 983

xPošli správu

 Okresný úrad Michalovce - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Michalovce - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Michalovce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

x+421 56 6280770

x+421 56 6280702

xPošli správu

 Okresný úrad Rožňava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Rožňava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Rožňava

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

x058/7343579

xPošli správu

 Okresný úrad Spišská Nová Ves - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Spišská Nová Ves - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves

x053/4176374

x053/4176374

xPošli správu

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby) alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom, okrem osoby zapísanej v obchodnom registri a osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, je aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Ide napr. o činnosť pri výkone povolaní lekárov, lekárnikov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok, ďalej napr. prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby, poskytovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava. Poskytovateľ týchto činností musí byť zapísaný v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, ministerstvo, resp. iný ústredný orgán štátnej správy. (Taxatívny výpočet činností, ktoré sú zo živnostenského zákona vylúčené, obsahuje § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podnikateľom je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov a je zapísaná do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka na obecnom úrade.

Živnostenské podnikanie

Fyzické osoby alebo právnické osoby ohlásia svoju živnosť živnostenskému úradu (http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie), resp. požiadajú o vydanie koncesie živnostenský úrad, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle  kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

Fyzickým osobám ohlásením živnosti pri ohlasovacích živnostiach, resp. dňom doručenia koncesnej listiny pri koncesovaných živnostiach vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť.

Právnickým osobám - obchodným spoločnostiam (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a družstvu - ešte nezapísaným do obchodného registra, živnostenské oprávnenie vzniká až dňom zápisu do obchodného registra. Na žiadosť zakladateľov, príp. orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra však živnostenský úrad vydá živnostenský list alebo koncesnú listinu ešte pred zápisom do tohto registra, ak právnická osoba preukáže, že bola založená. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie, ktorými sú živnostenský list alebo koncesná listina, alebo iné podnikateľské oprávnenie. Obchodný register (www.orsr.sk) vedie okresný súd v sídle krajského sudu.

Elektronické podanie do obchodného registra

Podať návrh na zápis spoločnosti  do obchodného registra a uložiť listinu do zbierky listín je možné aj elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe tlačiva, ktorá je zverejnená na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy (https://www.slovensko.sk/) tento návrh na prvozápis musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa. Elektronickými prostriedkami možno žiadať aj o vydanie výpisu z obchodného registra, kópie listiny zo zbierky listín alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Žiadosť v týchto prípadoch nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (účinnosť od 1. augusta 2007).

Jednotné kontaktné miesta

 

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže zároveň s ohlásením živnosti alebo pri žiadosti o vydanie koncesnej listiny využiť službu živnostenského úradu plniaceho funkciu jednotného kontaktného miesta, spočívajúcu v zabezpečení:

  • registrácie daňovníka u správcu dane a oznámenia zriadenia prevádzkárne a
  • prihlásenia sa v systéme povinného zdravotného poistenia. Naviac fyzické osoby môžu na živnostenskom úrade zároveň oznámiť zmenu platiteľa poistného na samostatne zárobkovo činnú osobu.

Služby JKM sú bezplatné – potrebné formuláre, poplatky či adresy nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr

SBA v rámci Slovenska vytvorila Národné podnikateľské centrá (NPC), ktorých hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho pod jednou strechou široké portfólio informácií a doplnkových služieb, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Ponuku školení nájdete na stránke: www.npc.sk