Ako sa stať členom

Slovenský živnostenský zväz združuje najmä cechy a profesijné združenia, založené podnikateľskými subjektami, ale aj fyzické osoby podnikateľov a obchodné spoločnosti. Zastupuje záujmy svojich členov v komunikácií so štátom a samosprávou a prispieva k vyváženému postaveniu živnostníkov a MSP v trhovej ekonomike. V rámci svojej činnosti  SŽZ hlavne: 

 • poskytuje všestrannú podporu a pomoc podnikateľským subjektom  a účinne ich zapája do národných a medzinárodných živnostenských štruktúr,
 • pôsobí ako reprezentant a hovorca živnostenského stavu, malého a stredného podnikania ako zamestnávateľská organizácia v rámci sociálneho dialógu,
 • poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby členskej základni,
 • účinne spolupracuje najmä s orgánmi štátnej správy pri tvorbe, zmene a aplikácii Živnostenského zákona ako aj pri zmenách a tvorbe ďalších platných právnych predpisov súvisiacich so živnostenským podnikaním, ochraňuje podmienky podnikania,
 • zastupuje a háji práva svojich členov voči ostatným subjektom,
 • spolupracuje s hospodársko-strategickými i legislatívno-právnymi orgánmi a organizáciami pri zvyšovaní právneho, ekonomického a spoločenského zázemia pre výkon a prípravu na prevádzkovanie živnosti,
 • organizuje a vykonáva aj za odplatu výchovnú, vzdelávaciu, administratívnu, poradenskú a publikačnú činnosť.

 

Prečo sa stať členom cechu a SŽZ?

 • pre možnosť podieľať sa na vytváraní podmienok výkonu podnikateľskej činnosti podnikov,
 • pre zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti podmienkach slovenského aj spoločného európskeho trhu,
 • pre možnosť prispieť k zvýšeniu kvality tradičných aj remeselných povolaní a služieb a zatraktívniť ich najmä pre mladých ľudí,
 • pre možnosť upevniť svoje ekonomické a spoločenské postavenie a stať sa súčasťou veľkej rodiny malých a stredných podnikov na domácej a európskej úrovni.

 

Podnikateľ - FO

Výška členského:
40 € / rok

Obchodná spoločnosť

Výška členského:
podľa dohody

Občianske združenia
(cechy, asociácie)

Výška členského:
od 880 € / rok

.

 

Prihláška za člena SŽZ

Informácie o firme

Sídlo

Kontaktná osoba

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti za člena SŽZ

UPOZORNENIE: Kontaktný formulár využíva služby Google reCaptcha proti robotom pomocou cookies tretích strán. Pre jeho využitie povoľte prosím cookies.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.