Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Prihláste svoj projekt do EEPA 2023 a zviditeľnite sa vo svete

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 29.5.2023)
Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA) je oceniť výnimočné projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Dva slovenské projekty sa predstavia vo finále súťaže v Bilbau. Hľadáme projekty pre slovenské kolo súťaže EEPA 2023, dva víťazné dostanú možnosť... Čítajte viac...

Stavebný veľtrh CONECO/RACIOENERGIA 2023

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.3.2023)
Dovoľujeme si Vás informovať, že SŽZ sa bude v dňoch od 22.-25.3.2023 prezentovať na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2023 v Incheba, Expo Bratislava. Náš stánok sa nachádza: HALA  A1, číslo 402 Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie do nášho stánku za účelom diskusie a podpory... Čítajte viac...

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o zmenu dodávateľa alebo o neregulované ceny pre rok 2024 do konca marca

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.3.2023)
Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca 2023. Viac informácií nájdete na tomto... Čítajte viac...

Podniky môžu získať dotácie na inštaláciu fotovoltických systémov

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 23.12.2022)
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že od včera 22.12.2022 môžu podniky získať dotácie na inštaláciu fotovoltických systémov. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok a z eurofondov je na tento projekt... Čítajte viac...

Vianočné a novoročné prianie SŽZ

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.12.2022)
Vážení členovia Slovenského živnostenského zväzu, podnikatelia, kolegovia, dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tento predvianočný čas a zdôrazniť dôležitosť postavenia živnostníkov, malých a stredných podnikov pre hospodárstvo celej krajiny. Živnostníci a majitelia... Čítajte viac...

Energie od januára 2023? Malé a stredné podniky potrebujú poznať konkrétny a záväzný rámec pomoci a zabezpečenia dodávok energií

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 2.12.2022)
Pri príležitosti konania Energetickej konferencie dňa 2.12.2022 v Bratislave, na ktorej vystúpi aj zástupca Slovenského živnostenského zväzu, Ján Palenčár, 1. viceprezident SŽZ, vydávame tlačovú správu na tému: Energie od januára 2023? Malé a stredné podniky potrebujú... Čítajte viac...

Na Slovensku absentuje úrazové poistenie SZČO, ministerstvo práce v tom problém nevidí

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 14.11.2022)
Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) k úrazovému poisteniu živnostníkov V nadväznosti na konanie Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sme vybrané požiadavky delegátov Snemu listom zaslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny... Čítajte viac...

Slovenský živnostenský zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona č. 289/2008 Z.z.

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 28.10.2022)
Slovenský živnostenský zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a súvisiacich predpisov v rámci legislatívneho procesu č. LP/2022/676  a žiada o zastavenie tohto legislatívneho... Čítajte viac...

Pracovné rokovanie k enormným nárastom cien elektrickej energie a plynu u podnikateľov, MHSR

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
Dňa 26. augusta 2022 sa na Ministerstve hospodárstva SR konalo pracovné stretnutie predstaviteľov zväzov a združení zastupujúcich živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť podnikateľov, pri príležitosti podpísania Memoranda... Čítajte viac...

Európska komisia odpovedá na výzvu EBC k zmierneniu dopadov rastu cien materiálov a energií v oblasti stavebníctva.

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
EURÓPSKA KOMISIA - Riaditeľstvo DG GROW - VŠEOBECNÉ PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE  A MSP sa aktívne zaoberá vplyvom vysokých cien na stavebné MSP. Komisia ešte v máji 2022 navrhla ďalšie krátkodobé opatrenia, ktoré presahujú rámec súboru nástrojov EÚ, alebo... Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.