Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Tlačová správa z charitatívnej akcie Cechu maliarov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.11.2019)
Vec: Pozvánka na medzinárodnú charitatívnu akciu Cechu maliarov Slovenska  Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú charitatívnu akciu Cechu maliarov Slovenska, ktorá sa bude konať dňa 4. októbra  2019, od  8,30 hod.   v... Čítajte viac...

Odborné vzdelávanie v remeslách pohľadom odborníkov z praxe

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.11.2019)
Úvod Slovenský živnostenský zväz ako reprezentant živnostníkov, malých a stredných podnikateľov v oblasti remesiel, najmä stavebného charakteru a v oblasti služieb,  považuje odborné vzdelávanie a výchovu mladých ľudí za jednu z kľúčových priorít pre zachovanie kvality... Čítajte viac...

Tlačová správa zo Snemu Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 3.6.2019)
Vyhlásenie delegátov Snemu Slovenského živnostenského zväzu, ktorý sa konal 31.5.2019 v Bratislave.  Odborné vzdelávanie v remeslách pohľadom odborníkov Vyhlásenie zo Snemu SŽZ Zámery SŽZ Čítajte viac...

Hlivák: Je vo verejnom záujme, aby vo verejných zákazkách bolo viac malých a stredných podnikateľov

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 4.9.2018)
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v utorok 28. augusta 2018, prijal predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ): prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika, 1. viceprezidenta Jána Palenčára a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú s cieľom... Čítajte viac...

Príhovor prezidenta SŽZ na sneme 11.5.2018

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 17.5.2018)
Vážení delegáti, ctení hostia,  je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie.  Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení... Čítajte viac...

Pripomienky k návrhu smernice EÚ o DPH

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.3.2018)
Návrhy a pripomienky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi   Úvod do problematiky harmonizácie DPH v... Čítajte viac...

Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.12.2017)
Návrh definície remesla: Remeslo je výroba, alebo služba založená na kvalifikovanom vyhotovení diela alebo poskytnutí služby, ktorá vyžaduje osobnú zručnosť zhotoviteľa. Vyžaduje komplexnú spôsobilosť dosiahnutú odborným vzdelaním a praxou, prípadne  v procese ďalšieho... Čítajte viac...

Stanovisko k duálnemu vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu a príprave v remeslách

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 14.12.2017)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k zneužívaniu zdieľanej ekonomiky a jeho dopadom na malé podniky

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Slovenský živnostenský zväz dlhodobo trvá na uplatňovaní vyváženého podnikateľského prostredia, teda rovnaké podmienky podnikania pre všetkých podnikateľov. Rovnaké znamená aj rovnaké platenie daní a odvodov pre všetky osoby a spoločnosti podnikajúce na Slovensku. ... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k nelegálnemu zamestnávaniu a vykonávaniu nelegálnej práce

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Nelegálne zamestnávanie, inak povedané zamestnávanie „na čierno“,  je konaním podnikateľského subjektu smerujúcim k obchádzaniu povinností súvisiacich s daňovými a odvodovými zákonmi. Hlavnou motiváciou, avšak nie jedinou, je snaha ušetriť na vysokých personálnych... Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.