Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Živnostníci sa ozvali proti Matovičovej reforme: Nie sme podvodníci, žiadame stiahnutie nových zmien

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 29.11.2021)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zdaňovaní samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a ohradil sa aj proti vyjadreniam, podľa ktorých sú živnostníci označovaní za podvodníkov zneužívajúcich zákony. SŽZ žiada ministra financií Igora... Čítajte viac...

Vyhlásenie SŽZ k prezentovanej reforme zdaňovania živnostníkov

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 25.11.2021)
Vyhlásenie SŽZ k prezentovanej reforme zdaňovania živnostníkov v súvislosti s daňovo-odvodovou reformou. Členovia prezídia Slovenského živnostenského zväzu na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2021 prijali nasledovné stanovisko k návrhu 4. časti daňovej revolúcie o zdaňovaní... Čítajte viac...

Podnikateľom pri príprave na tretiu vlnu pandémie chýba jasná stratégia vlády

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.7.2021)
Mnohé firmy počas druhej vlny pandémie vyčerpali svoje rezervy, boria sa s rastúcimi cenami vstupov a v niektorých prípadoch aj s nedostatkom pracovníkov. Podnikateľom tiež chýba univerzálny odškodňovací zákon, ale v súvislosti s prichádzajúcou treťou vlnou pandémie aj jasná... Čítajte viac...

Výročný snem Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 25.5.2021)
V Bratislave sa dňa 21. mája  konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom prítomní delegáti z  členských cechov a asociácií hodnotili činnosť svojej strešnej organizácie, ako aj stav podnikateľského prostredia silne zasiahnutého pandémiou... Čítajte viac...

Výsledky prieskumu: Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 8.3.2021)
Slovenskí malí a strední podnikatelia už takmer rok zápasia s následkami pretrvávajúcej koronakrízy. Opakovane zdôrazňujú, že im v rámci ekonomických opatrení chýba odpustenie odvodov, zvýšenie príspevkov na náhradu straty príjmov či dotácia na fixné náklady. Získali sme... Čítajte viac...

Tlačové vyhlásenie s požiadavkami na zlepšenie podnikateľského prostredia

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 11.2.2021)
Prezídium SŽZ opäť zasadalo a prerokovalo aktuálne požiadavky SŽZ v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé a stredné podniky a živnostníkov.  Nadväzne na závery z rokovania, zverejnili sme tlačovú správu k aktuálnym... Čítajte viac...

Tlačová správa k zákonu o Kurzarbeit

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.1.2021)
SŽZ  predložil zásadné pripomienky k legislatívnemu návrhu zákona  o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania č. LP/2021/1. SŽZ považuje za dôležité poukázať na striktnosť a... Čítajte viac...

Tlačové vyhlásenie k novele zákona o dani z príjmu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 5.12.2020)
Dňa 2. decembra 2020 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorej finálnu podobu zásadným spôsobom ovplyvnili poslanci Národnej rady SR. Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) prijal so znepokojením informáciu o zmene výšky príjmu pre uplatňovanie... Čítajte viac...

Výročný snem Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 27.10.2020)
V Bratislave sa dňa 18. septembra konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom prítomní delegáti z 12 členských cechov, asociácií a združení hodnotili činnosť svojej strešnej organizácie v roku 2020, ako aj stav podnikateľského prostredia silne zasiahnutého... Čítajte viac...

Vyhlásenie zo snemu SŽZ 2020

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 24.9.2020)
Celé znenie tlačového vyhlásenia vo formáte PDF si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz.  Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.