Výročný snem Slovenského živnostenského zväzu

Publikované: 27.10.2020

V Bratislave sa dňa 18. septembra konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom prítomní delegáti z 12 členských cechov, asociácií a združení hodnotili činnosť svojej strešnej organizácie v roku 2020, ako aj stav podnikateľského prostredia silne zasiahnutého pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu.

Slovenská  republika má novú vládu a tá prináša do dlhodobých tém podnikateľského prostredia nové, ba dalo by sa povedať, novátorské pohľady. Vnímame pozitívne zmeny v oblasti vzdelávacieho systému, ktoré istým spôsobom tiež naštartovala aj pandémia, ale aj snahu o zlepšovanie stavu súdnictva, boj s korupciou a iniciatívy na uľahčovanie podmienok podnikania.

Ako však zdôraznil prezident SŽZ pán Stanislav Čižmárik vo svojom úvodnom prejave: "Naším krédom v Slovenskom živnostenskom zväze je KVALITA. V novátorských snahách však viac ako slovo kvalita rezonuje slovo LIBERALIZÁCIA." Členovia zväzu sú presvedčení, že Slovensko potrebuje odborníkov, majstrov remesla a ľudí s odbornými znalosťami vo všetkých sektoroch. Preto náš zväz nemôže súhlasiť so snahou o univerzálnu voľnú živnosť. Áno, vládne tu byrokracia, ale odstraňujme ju tam, kde spôsobuje záťaž a kde je nelogická, doplnil.

Dopoludnia v úvodnej časti Snemu vystúpili hostia: Ján ORAVEC, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR a Ján DUTKO, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR. 

Na Sneme sa zúčastnili aj  zástupcovia partnerských organizácií: Ján SOLÍK, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Miroslav Poláček a Lucia Birasová zo Slovak Business Agency.

Fotky zo zasadnutia si môžete pozrieť v našej galérii http://www.szz.sk/galeria/vyrocny-snem-szz-2020.html?page=1

Celé znenie tlačového vyhlásenia vo formáte PDF si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.