Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Pracovné rokovanie k enormným nárastom cien elektrickej energie a plynu u podnikateľov, MHSR

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
Dňa 26. augusta 2022 sa na Ministerstve hospodárstva SR konalo pracovné stretnutie predstaviteľov zväzov a združení zastupujúcich živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť podnikateľov, pri príležitosti podpísania Memoranda... Čítajte viac...

Európska komisia odpovedá na výzvu EBC k zmierneniu dopadov rastu cien materiálov a energií v oblasti stavebníctva.

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
EURÓPSKA KOMISIA - Riaditeľstvo DG GROW - VŠEOBECNÉ PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE  A MSP sa aktívne zaoberá vplyvom vysokých cien na stavebné MSP. Komisia ešte v máji 2022 navrhla ďalšie krátkodobé opatrenia, ktoré presahujú rámec súboru nástrojov EÚ, alebo... Čítajte viac...

Stavebníctvo v malých a stredných podnikov (MSP) a v remeslách potrebuje naliehavé opatrenia, aby mohli čeliť rastúcim cenám surovín a energií!

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 13.9.2022)
Mnohé mikro, malé a stredné stavebné firmy sú dnes nútené obmedziť alebo zastaviť svoju skutočnú činnosť na stavbách, sú odrádzané od prijímania nových alebo obnovovaných zákaziek, sú tlačené dodávateľmi požadujúcimi rýchlejšie a vyššie platby, strácajú klientov,... Čítajte viac...

Uznanie za dlhoročnú prácu od Ministerstva vnútra SR pre náš zväz

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 21.7.2022)
Pri príležitosti 30.výročia založenia Slovenského živnostenského zväzu udelilo Ministerstvo vnútra SR našej organizácií ZLATÚ MEDAILU ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ VEREJNEJ SPRÁVY. Od začiatku nášho založenia úzko spolupracujeme s Ministerstvom vnútra SR, v zastúpení riaditeľom... Čítajte viac...

Cechy na Slovensku - Cech strechárov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 20.7.2022)
Rádio Regina – 14.7. 2022 Seriál týždňa: Cechy (715. výročie v tomto roku) Dňa 12. 7. 1307 - ako prvý vznikol Cech kožušníkov v Košiciach. "Cech strechárov je najväčším cechom na Slovensku, zastrešuje 4 remeslá- klampiarov, tesárov, izolatérov a pokrývačov a tiež... Čítajte viac...

Valné zhromaždenie a workshop Cechu maliarov Slovenska

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 19.7.2022)
V dňoch 8- 10.7.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie a workshop Cechu maliarov Slovenska v Podhájskej v Penzióne Vodník. Valné zhromaždenie bolo určené pre všetkých členov Cechu maliarov Slovenska, ktorí sa tam neformálne stretli aj so svojimi rodinami a aj našim zastúpením.... Čítajte viac...

Slovenský podkúvačský cech sa stal novým členom Slovenského živnostenského zväzu!

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.7.2022)
Slovenský podkúvačský cech (www.podkuvaci.sk) sa stal novým členom Slovenského živnostenského zväzu! Sme radi, že našim členom sa stali "podkúvači", remeselníci, ktorí svojimi zručnosťami zlepšujú životné podmienky koňov. Tentokrát sa na nás obrátili vo veci... Čítajte viac...

Získajte podporu až do výšky 9 600 EUR na procesný audit firmy

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.6.2022)
Slovak Business Agency cez projekt Národné podnikateľské centrum spustila pre etablované firmy novú službu – Procesný audit.  Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, poukázať na ich príležitosti a včas informovať o možných rizikách.... Čítajte viac...

30. výročie Slovenského živnostenského zväzu

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 10.6.2022)
Slovenský živnostenský zväz pri príležitosti 30. výročia založenia vydal brožúrku so stručným prehľadom informácií počas tohto obdobia. Brožúrku si môžete stiahnuť a prečítať na tomto odkaze.Pozrieť si môžete taktiež video k tejto príležitosti: Your browser... Čítajte viac...

Tlačová správa k odbornej konferencii - Perspektívy živnostenského podnikania

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 9.6.2022)
Vážení čitatelia, celé vyhlásenie SŽZ si môžete prečítať na tomto odkaze: Tlačová správa k odbornej konferencii - Perspektívy živnostenského podnikania Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.