Stanoviská a vyhlásenia SŽZ

Zobrazené položky 

Hlivák: Je vo verejnom záujme, aby vo verejných zákazkách bolo viac malých a stredných podnikateľov

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 4.9.2018)
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v utorok 28. augusta 2018, prijal predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ): prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika, 1. viceprezidenta Jána Palenčára a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú s cieľom... Čítajte viac...

Príhovor prezidenta SŽZ na sneme 11.5.2018

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 17.5.2018)
Vážení delegáti, ctení hostia,  je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie.  Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení... Čítajte viac...

Pripomienky k návrhu smernice EÚ o DPH

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.3.2018)
Návrhy a pripomienky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi   Úvod do problematiky harmonizácie DPH v... Čítajte viac...

Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 15.12.2017)
Návrh definície remesla: Remeslo je výroba, alebo služba založená na kvalifikovanom vyhotovení diela alebo poskytnutí služby, ktorá vyžaduje osobnú zručnosť zhotoviteľa. Vyžaduje komplexnú spôsobilosť dosiahnutú odborným vzdelaním a praxou, prípadne  v procese ďalšieho... Čítajte viac...

Stanovisko k duálnemu vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu a príprave v remeslách

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 14.12.2017)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k zneužívaniu zdieľanej ekonomiky a jeho dopadom na malé podniky

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Slovenský živnostenský zväz dlhodobo trvá na uplatňovaní vyváženého podnikateľského prostredia, teda rovnaké podmienky podnikania pre všetkých podnikateľov. Rovnaké znamená aj rovnaké platenie daní a odvodov pre všetky osoby a spoločnosti podnikajúce na Slovensku. ... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ k nelegálnemu zamestnávaniu a vykonávaniu nelegálnej práce

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 26.11.2017)
Nelegálne zamestnávanie, inak povedané zamestnávanie „na čierno“,  je konaním podnikateľského subjektu smerujúcim k obchádzaniu povinností súvisiacich s daňovými a odvodovými zákonmi. Hlavnou motiváciou, avšak nie jedinou, je snaha ušetriť na vysokých personálnych... Čítajte viac...

STANOVISKO SŽZ K ZÁKONU O REŠTRUKTURALIZÁCII

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 22.12.2016)
SŽZ a prezident SŽZ boli priamo zúčastnení na rokovaniach s premiérom o tzv. kauze VÁHOSTAV, kde sa jednalo o dôsledkoch reštrukturalizácie. Domnievame sa preto, že je našou povinnosťou poslať všetkým naše stanovisko k navrhovanému zákonu o reštrukturalizácii, ktorý v... Čítajte viac...

Stanovisko SŽZ a SŽK k 3 panelom Odbornej konferencie „Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém čierna práca“

(Stanoviská a vyhlásenia SŽZ, 30.11.2015)
Konferencia zorganizovaná v spolupráci so Slovak Business Agency sa konala v City Hotel Bratislava, prebiehala živá diskusia s celkovým počtom cca 80 účastníkov – členovia Slovenského živnostenského zväzu, Slovenskej živnostenskej komory a ďalšia odborná verejnosť. Diskutovalo... Čítajte viac...
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.