Výhodné a bezplatné úrazové poistenie pre členov SŽZ

Publikované: 14.7.2023

Slovenský živnostenský zväz a Allianz Slovenská poisťovňa a.s. spoločne umožnia všetkým živnostníkom a majiteľom jednooosobových s.r.o. SKUPINOVO sa poistiť proti riziku úrazu a smrti pri výkone svojej profesie.

Pre takúto spoluprácu sme sa rozhodli, lebo slovenská legislatíva neumožňuje živnostníkom získať úrazové poistenie v Sociálnej poisťovni ani na dobrovoľnej báze. Rodiny a blízky státisícov slovenských živnostníkov sú teda bez akejkoľvek ochrany pred stratou príjmu z dôvodu úrazu alebo smrti živnostníka – živiteľa rodiny.


V rámci skupinového poistenia ponúka SŽZ živnostníkom a majiteľom jednooosobových s.r.o. nasledovný rozsah poistenia:

Krytie

Poistná suma v €

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu a ochorenia

500 €

Poistenie smrti následkom úrazu / *2 násobok ak bol poistený účastníkom dopravnej nehody

10.000 € / *20.000 €

Poistenie invalidity následkom úrazu

10.000 €

 

Balík vybraných poistení sa stáva súčasťou výhod poskytovaných SŽZ svojim členom, je teda pre všetkých členov BEZPLATNÉ.

Výhody pre poisteného:

Poistná ochrana 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne, celosvetovo až do 65. roku života. Automatické krytie od 1. dňa nového kvartálu formou prihlásenia sa do poistenia.


Dôležité dokumenty a odkazy:

Poistný certifikát SŽZ nájdete na tomto odkaze

Detailné podmienky účasti na skupinovom životnom poistení

Záujem o vstup do poistenia

Prihláška za člena SŽZ pre fyzickú osobu živnostníka 

Prihláška za člena SŽZ pre jednosobovú s.r.o.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.