Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila súťaž pre malé a stredné podniky v SR

Publikované: 11.1.2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila súťaž pre malé a stredné podniky v SR, ktorej zámerom je oceniť výnimočné podniky a jednotlivcov využívajúcich ochranu duševného vlastníctva (t.j.patenty, ochranné známky, priemyselný dizajn, autorské práva a iné).

Prihlasovanie sa končí 14.marca 2022. Viac informácií v PRÍLOHE.