Pracovné rokovanie k enormným nárastom cien elektrickej energie a plynu u podnikateľov, MHSR

Publikované: 13.9.2022

Dňa 26. augusta 2022 sa na Ministerstve hospodárstva SR konalo pracovné stretnutie predstaviteľov zväzov a združení zastupujúcich živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť podnikateľov, pri príležitosti podpísania Memoranda k situácii v oblasti energetiky, rastu cien elektriny, plynu a materiálových vstupov, ktorá pre mnohých vytvára existenčný problém. Slovenský živnostenský zväz reprezentovali dvaja naši viceprezidenti, pán Palenčár a pán Pripko, spolu s generálnou sekretárkou p.Bellušovou.

Predstavitelia ministerstva hospodárstva ubezpečujú malých a stredných podnikateľov, že im enormné nárasty cien elektrickej energie a plynu nie sú ľahostajné a usilujú sa nájsť riešenia aj pre firmy, tak na strane zastropovania cien elektrickej energie ako aj kompenzácií zvýšených nákladov na energie. MH SR zdôraznil, že SR ako súčasť jednotného trhu Európskej únie je súčasťou podporných schém, prijatých na účel pomoci podnikom, ktoré sa dostanú do ekonomických problémov, v súvislosti s nárastom cien energií.V neľahkej situácií sú aj samosprávy, školy, zdravotnícke zariadenia, športové kluby a rôzne inštitúcie neziskového sektora. Návrhy na riešenia predstaví MH SR v priebehu septembra 2022.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.