Hlivák: Je vo verejnom záujme, aby vo verejných zákazkách bolo viac malých a stredných podnikateľov

Publikované: 4.9.2018

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v utorok 28. augusta 2018, prijal predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ): prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika, 1. viceprezidenta Jána Palenčára a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú s cieľom nastavenia zákonnej formy vzájomnej spolupráce, ktorej cieľom je zvýšiť zapojenie a úspešnosť malých a stredných podnikateľov vo verejných zákazkách. Predseda úradu tak otvoril už dlhšie v médiách avizovanú komunikáciu s ďalšími subjektmi vstupujúcimi do procesu verejného obstarávania.

“Oceňujeme prístup pána Hliváka, ktorý si ako prvý predstaviteľ úradu všíma problémy malých a stredných podnikateľov pri zapájaní sa do verejných zákaziek. Na našom stretnutí sme vyslovili nespokojnosť so súčasným stavom, ktorý považujeme za diskriminačný. Mnohé verejné zákazky totiž vyhrávajú veľké spoločnosti, ktoré si na vykonanie prác zazmluvnia subdodávateľov a tým častokrát ich prácu nezaplatia. Pritom existujú mnohé zákazky, ktoré by malí a strední podnikatelia zvládli realizovať vlastnými kapacitami,” hovorí prezident  SŽZ Stanislav Čižmárik. Slovenský živnostenský zväz pôsobí na Slovensku 25 rokov a zastupuje 14 cechov, asociácií a združení.

Zo vzájomných rokovaní vzišiel návrh vytvoriť pracovnú skupinu, v ktorej budú komunikovať predstavitelia úradu so zástupcami živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, aby navrhli konkrétne opatrenia na zvýšenie miery ich zapojenia vo verejných zákazkách. “Od pána predsedu máme prísľub, že predmetnú agendu zastreší podpredseda, čo ma teší, keďže je tým povýšený spoločenský význam tejto témy. Výber podpredsedu je v kompetencii pána Hliváka,” dodáva S. Čižmárik.

Slovenský živnostenský zväz tiež ocenil agendu profesionalizácie, ktorú úrad začne po prvý raz v histórii riešiť. “Bol najvyšší čas, aby všetci tí, ktorí zodpovedajú za prípravu procesu verejného obstarávania, vrátane súťažných podkladov, boli jednotne združení, jednotne vzdelávaní a niesli zodpovednosť za svoju prácu,” hovorí viceprezident zväzu Ján Palenčár.

Podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka je dôležité, aby úrad pristupoval proklientsky, bez rozdielu, ku všetkým subjektom vstupujúcim do procesu verejného obstarávania.

“Správne a v medziach zákona nastavenú komunikáciu úradu s malými a strednými podnikateľmi považujem za kľúčovú v tom, aby sa zvýšila transparentnosť a konkurencia v rámci hospodárskej súťaže vo verejných zákazkách. Tie majú totiž slúžiť na efektívne prerozdeľovanie verejných zdrojov, teda má z nich profitovať celá spoločnosť a nielen úzky okruh uchádzačov. Takouto optikou bude viac zohľadnený verejný záujem pri prerozdeľovaní verejných zdrojov, keďže si musíme uvedomiť, že čím viac podnikateľov sa bude do zákaziek zapájať, tým, okrem posilnenej transparentnosti, sa bude zvyšovať aj zamestnanosť v regiónoch.  A takto sa docieli aj presadzovanie verejného záujmu vo verejných zákazkách. Aj na to bude slúžiť agenda profesionalizácie, ktorá bola jedným z pilierov projektu, s ktorým som na funkciu predsedu úradu kandidoval, a ktorou poverím podpredsedu úradu. Som rád, že úrad realizuje ďalšie aktivity v prospech zdravej spoločnosti tak, ako som ich avizoval,” uzatvára M. Hlivák.

Zdroj: uvo.gov.sk - https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=365

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.