Konferenčné fórum - ZÁKON JE MŔTVY! NECH ŽIJE ZÁKON! 21. apríla 2016 09:00-13:00 hod. (Hotel Saffron)

Publikované: 14.4.2016

Ešte máme zopár voľných miest na 2. ročníku odbornej konferencie venovanej novému zákonu o verejnom obstarávaní: ZÁKON JE MŔTVY! NECH ŽIJE ZÁKON! 21. apríla 2016 v hoteli SAFFRON v Bratislave.

V panelovej diskusii budeme rozprávať o verejnom obstarávaní s významnými osobnosťami verejného života. Váš názor a skúsenosti sú cenné. Príďte a prispejte svojím názorom, využite príležitosť pýtať sa na najpálčivejšie otázky z praxe priamo tvorcov zákona o verejnom obstarávaní, či ďalších odborníkov.

 

Cieľom podujatia je oboznámiť verejný aj súkromný sektor s aktuálnymi zmenami a novinkami, ktoré prináša nový zákon o verejnom obstarávaní. Zameriame sa na východiská, hlavné prínosy a ciele nového zákona, ktoré sľubujú zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania, zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh a zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania.

Zaujímajú nás najmä pripravované prostriedky/inštitúty, ktorými budú ciele nového zákona napĺňané v praxi. Privítame odborníkov zo strany tvorcov zákona a odborníkov z praxe verejných obstarávateľov a dodávateľov. 

Týmto podujatím chceme poukázať na aktuálne otázky, ktoré nový zákon o verejnom obstarávaní a jeho aplikácia v praxi so sebou prináša a radi by sme podnietili diskusiu odbornej aj laickej verejnosti, ktorá je nevyhnutná k ich riešeniu. Posvietime si preto aj na postupy kontrolných orgánov, rovnako ako aj na konkrétne problémy miest, obcí i veľkých štátnych inštitúcií, či podnikateľkého sektora, najmä malých a stredných podnikateľov.

2. ročník konferencie sa bude venovať aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania.

Konferenčným fórom nás bude sprevádzať moderátor Patrik Herman, moderátor publicistiky TV Markíza.

 

Úvodná časť

Príhovor p. Ing. Zity Táborskej, predsedníčky Úradu pre verejné obstarávaniePanelová diskusia s významnými osobnosťami verejného života.

 

Tematické panely:

Nový zákon o verejnom obstarávaní a európske smernice. Východiská nového zákona, ciele a očakávané prínosy, inovatívne partnerstvá. Transparentné a efektívne narábanie s verejnými financiami.

Nový zákon o verejnom obstarávaní ako príležitosť zapojenia malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek. Subdodávateľské vzťahy. Predchádzajúce skúsenosti z praxe vs. očakávania.

 

Hostia konferenčného fóra: 

Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Zuzana Horváthová, vedúca odboru metodiky ÚVO

Róbert Majchrák, riaditeľ odboru legislatívno-právneho, ÚVO

Jaroslav Kračún, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh a služby, útvar pre formuláciu a práva vo verejnom obstarávaní

Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR

Ján Kapec, advokát, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

Dagmar Melotíková, lektorka v oblasti verejného obstarávania

Marcel Minarič, Scania Slovakia, s.r.o.

a ďalší odborníci

 

(14.04.2016)

(Zdroj: Otidea, Otidea.sk - http://www.otidea.sk/kurz/konferencne-forum-zakon-je-mrtvy-nech-zije-zakon/719#.Vw-sS6h97IV

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.