Komisia predstavuje plán REPowerEU na zníženie energetickej závislosti EÚ od Ruska a obmedzenie rastúcich cien

Publikované: 14.3.2022

Vážení členovia,

v utorok 8. marca predstavila Európska komisia v Štrasburgu oznámenie s názvom RePowerEU: Spoločná európska akcia za dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu, ktorá bude trvať do tohto leta. Dokument pozostáva z (nezáväzných) usmernení, ktorých cieľom je dosiahnuť nezávislosť Európskej únie od ruských fosílnych palív do roku 2030 a riešiť otázku rastúcich cien energií.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen uviedla, že EÚ musí okamžite konať, aby zmiernila vplyv rastúcich cien energií, diverzifikovala svoje dodávky plynu na budúcu zimu a urýchlila prechod na čistú energiu, zdôraznila, že sa jednoducho nemôžeme spoliehať na dodávateľa, ktorý nás výslovne ohrozuje. .

Tento plán by bol založený na dvoch pilieroch:

1. Diverzifikácia dodávok plynu v EÚ prostredníctvom zvýšeného dovozu vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG) od neruských dodávateľov, ako aj väčších objemov výroby a dovozu biometánu a obnoviteľného vodíka

2. Urýchlenie vyraďovania fosílnych palív zvýšením energetickej účinnosti a využívaním obnoviteľnej energie

Podľa Komisie by opatrenia v pláne v kombinácii s úplnou implementáciou balíka EÚ „Fit for 55“ umožnili Únii úplne zastaviť dovoz fosílnych palív z Ruska, čo zodpovedá 155 miliardám kubických metrov v roku 2021. Odhaduje, že takmer dve tretiny tohto zníženia možno dosiahnuť do jedného roka.

Konkrétnejšie, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa rôznych zdrojov energie a energetickej účinnosti:

Projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: Komisia tiež vyzýva členské štáty, aby maximalizovali rýchlosť udeľovania povolení pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov tým, že takéto projekty budú považovať za projekty v nadradenom verejnom záujme a v záujme verejnej bezpečnosti. V máji má v úmysle vydať odporúčanie na túto tému. V júni bude nasledovať konkrétne oznámenie o solárnej energii. Podľa Komisie by opatrenia energetického systému v jej pláne viedli k dodatočným úsporám viac ako 25 miliárd m³ ročne.

Tepelné čerpadlá: Komisia navrhuje nasadiť 10 miliónov tepelných čerpadiel v priebehu nasledujúcich piatich rokov s cieľom pomôcť európskym rodinám znížiť ich závislosť od plynu a znížiť ich účty za energiu.

Zásoby zásobníkov plynu: Komisia do apríla predloží legislatívny návrh, ktorý bude vyžadovať, aby boli zásobníky plynu v EÚ do 1. októbra každého roka naplnené aspoň na 90 % ich kapacity. V súčasnosti sú zásobníky naplnené na necelých 30 % svojej kapacity. Do prijatia tejto novej legislatívy EÚ má Komisia v úmysle vyzvať členské štáty, aby konali tak, ako keby už platili, a prijmú opatrenia na doplnenie zásob pred ďalšou zimou. Komisia navrhne zvýšiť úroveň úhrady prepravných taríf na skladovanie na 100 % (zo súčasných 50 %). V oznámení sa ďalej zdôrazňuje, že ak je potrebná nová infraštruktúra, mala by byť kompatibilná s vodíkom.

Zmiernenie rastúcich cien energie: Oznámenie je tiež určené na doplnenie súboru nástrojov Komisie, ktorý bol predložený 13. októbra 2021 na riešenie rastúcich cien energií. Má v úmysle konzultovať s členskými štátmi nový „Dočasný krízový rámec štátnej pomoci“ s cieľom poskytnúť pomoc spoločnostiam postihnutým krízou, najmä tým, ktoré čelia vysokým nákladom na energiu. Najmä členské štáty sa môžu výnimočne rozhodnúť prijať daňové opatrenia, ktorých cieľom je získať časť výnosov, ktoré získajú niektorí výrobcovia elektriny. Vlády niektorých členských štátov požadovali väčšie ambície, ako napríklad Španielsko alebo Grécko, ktoré žiadali o cenový strop pre veľkoobchodný plyn, ako aj o obmedzenie ziskov poskytovateľov elektriny.

Biometán: Cieľom REPowerEU je do roku 2030 produkovať 35 miliárd m³ biometánu, čo je dvojnásobok súčasných ambícií EÚ, s využitím udržateľných zdrojov biomasy, ako sú poľnohospodársky odpad a zvyšky.

Vodík: Plán počíta aj so zrýchlením vodíka prostredníctvom rozvoja integrovaných infraštruktúr, skladovacích zariadení a prístavných kapacít, konkrétne „Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu“ (IPCEI) o vodíku, ale aj spoluprácou s priemyslom na vytvorení „Globálneho Európsky vodíkový nástroj“ na zvýšenie prístupu členských štátov k cenovo dostupnému obnoviteľnému vodíku. Komisia odhaduje, že ďalších 15 miliónov ton obnoviteľného vodíka môže do roku 2030 nahradiť 25 až 50 miliárd m3 ruského plynu ročne. Pri nahrádzaní zemného plynu zohrávajú úlohu aj iné formy vodíka bez fosílnych palív, najmä jadrová energia, uvádza sa v oznámení.

Žiadne embargo EÚ na ruské fosílne palivá: Aj keď sa v oznámení spomína možnosť úplného zastavenia dodávok ruského plynu, nejde tak ďaleko, aby navrhlo embargo EÚ na ruský plyn a ropu. A to aj napriek príslušnej výzve niektorých členských štátov alebo prijatiu takýchto opatrení zo strany USA a Spojeného kráľovstva.

Zdroj: EBC (Europska konfederacia stavitelov)

EBC bude naďalej sledovať vývoj v tejto oblasti a bude vás informovať.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.