Odbornosť a profesionalita v remesle je náš spoločný cieľ

Publikované: 30.3.2021

Členovia SŽZ sa prezentovali v Hospodárskych novinách. Prečítajte si výtlačok z Hospodárskych novín s príspevkami našich cechov.

Strana 15 pod názvom: Cechy chcú nastaviť prísnejšie kritériá

V príspevku sa vyjadril zástupcovia:
Cech maliarov Slovenska (www.cechmaliarov.sk),
Cech profesionálov DDD (www.cechprofesionalovddd.sk),
Cech strechárov Slovenska (www.cechstrecharov.sk),
Cech zváračských odborníkov (www.zvar.sk),
Národná asociácia realitných kancelárií (www.narks.sk).

 

Po kliknutí na obrázok sa Vám otvorí v novom okne, kde si ho môžete priblížiť pre lepšie čítanie.