Rokovanie so štátnym tajomníkom MH SR, p. Karolom Galekom, na tému podmienok prevádzkovania fotovoltaických a bioplynových elektrární

Publikované: 25.2.2021

Dnes sa konalo online rokovanie so štátnym tajomníkom MH SR, p. Karolom Galekom, na tému podmienok prevádzkovania fotovoltaických a bioplynových elektrární a lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v prevádzkach MSP.

Zásadným problémom prevádzkovateľov malých elektrární je nízka ekonomická rentabilita a povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému za energiu, ktorú vyrobia a sami spotrebujú. Podmienky sú dnes nastavené tak, že nové subjekty nemajú motiváciu vytvárať nové elektrárne pre výrobu energie, práve naopak, doplácali by na jej výrobu. Dôležitý aspekt tvorí aj neprehľadnosť cenových kalkulácií výslednej ceny energie a zvýšená byrokratická záťaž spojená s preukazovaním plánovanej, vyrobenej a spotrebovanej energie.

Zástupcovia ministerstva ubezpečili predstaviteľov SŽZ, že tieto problémy sú im známe, a že postupne pripravujú také zmeny súvisiacej legislatívy, aby sa investície do výroby energie z OZE opäť stali zaujímavými a užitočnými. Riešenie problémov z minulých rokov bude vyžadovať dlhší čas, ale výhľadovo v horizonte 2-3 rokov by tarifa za prevádzkové služby mala klesať. Zmenou bude aj zameranie sa viac na investičnú podporu pri budovaní zdroja a menej na prevádzkovú podporu počas obdobia výroby energie. Pre budovanie nových elektrární sa plánujú využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov a čiastočne pre rekonštrukciu existujúcich energetických zdrojov aj z Plánu obnovy.

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.