Spolupráca SŽZ a Kinekus

Publikované: 16.12.2020

SŽZ a sieť predajní Kinekus nadviazali spoluprácu a spojili sily pre propagáciu remesiel. V roku 2020 bola vydaná prezentácia Remeselné cechy na Slovensku v tlačenej podobe a obsahuje prehľad členských firiem slovenských cechov a asociácií, ktoré pracujú v oblasti stavebníctva a služieb. Súčasťou prezentácie sú aj fotografie realizácií a hotových diel majstrov strechárov, kachliarov či maliarov. 

Práve remeselníci, či už živnostníci alebo nadšenci, tzv. kutili, sú cieľovou skupinou siete predajní Kinekus. Preto SŽZ uvítal možnosť umiestniť brožúrky o remeselných cechoch a remeslách na všetkých slovenských predajniach siete Kinekus. Tu si ich môžu pozrieť všetci záujemcovia o remeslá, alebo podnikatelia v remeslách a teda potenciálni členovia remeselných cechov. Pre priblíženie ponuky predajní Kinekus členom SŽZ a jeho partnerom, bude SŽZ v najbližšej dobe informovať o nej na sociálnych sieťach a v newslettri SŽZ. 

Kinekus je veľkoobchodná a maloobchodná spoločnosť, podnikajúca najmä so sortimentom domácich potrieb a sortimentu pre záhradu. Dôležitou súčasťou sortimentu sú krbové kachle, sporáky a ďalšia vykurovacia technika. Zároveň Kinekus prevádzkuje vlastné supermarkety v Žiline, Ružomberku, Trenčíne a Bratislave. Od roku 2008 Kinekus úspešne rozvíja aj vlastnú franšízingovú schému. Predajne vlastnené franšízistami fungujú v Prievidzi, Púchove, Martine, Poprade, Košiciach, Prešove, Bratislave-Vajnoroch a ako prvá zahraničná franšíza predajňa v Šumperku.  Viac informácií nájdete na https://www.kinekus.sk