Zamestnanosť aj v septembri medziročne klesla vo väčšine odvetví

Publikované: 11.11.2020

Rovnako aj v priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach, medziročne o 3,8 %.

Zamestnanosť takmer vo všetkých odvetviach bola aj v septembri v medziročnom poklese, jeho tempo sa však u väčšiny z nich zmiernilo. Jediným odvetvím, v ktorom sa zamestnanosť v septembri zvýšila, boli informácie a komunikácia, avšak aj tu sa tempo rastu spomalilo, medziročne vzrástla len o 0,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najväčší pokles pretrvával v ubytovaní o 16,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,1 %. Pokles bol aj v stavebníctve o 8,3 %, priemysle o 6,1 %, veľkoobchode o 4,8 %, maloobchode o 3,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 %, doprave a skladovaní o 1,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,4 %.

Rovnako aj v priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach, medziročne o 3,8 %. Znížila sa v ubytovaní o 10,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,2 %, priemysle o 5,4 %, stavebníctve o 5,3 %, maloobchode o 3,9 %, veľkoobchode o 3,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 %, vybraných trhových službách o 1,5 % a v doprave a skladovaní o 0,6 %.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/su-sr-zamestnanost-aj-v-septembri-me/506746-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.