Výsledky prieskumu: Názory podnikateľov na druhú vlnu koronakrízy

Publikované: 29.10.2020

V prílohe si môžete pozrieť tlačovú správu o výsledkoch prieskumu, ktorý bol realizovaný v spolupráci medzi Slovak Business Agency, Slovenským živnostenským zväzom a Združením podnikateľov Slovenska. 

Cieľom prieskumu bolo zistiť názory živnostníkov, malých a stredných podnikateľov vo vybraných odvetviach (ubytovacie služby, stravovacie služby, umenie, zábava, rekreácia, šport, vzdelávanie, maloobchod) na aktuálne prijímané opatrenia v súvislosti s druhou vlnou koronakrízy a získať informácie o preferovaných podporných opatreniach. Z výsledkov prieskumu pripravíme jednoduchú analýzu dopadov rozhodnutí vlády SR na vybrané skupiny malých a stredných podnikateľov. Zber dát prebiehal od 13.10.2020 do 20.10.2020.

             Správa z kvantitatívneho prieskumu podnikateľov na dopady 2.vlny koronakrízy (PDF)

Tlačová správa (PDF)