Online zasadnutie Prezídia Slovenského živnostenského zväzu

Publikované: 15.10.2020

Dňa 14.10.2020 sa konalo online zasadnutie Prezídia Slovenského živnostenského zväzu, ktoré sa zaoberalo aj najnovšími opatreniami UVZ SR pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vo vzťahu k živnostníkom a MSP, ako aj návrhmi na zmiernenie dopadov týchto opatrení na podnikateľské prostredie. V prílohe si môžete prečítať tlačovú správu ako výstup predstaviteľov SŽZ k opatreniam vlády pre podnikateľské prostredie.

 Tlačové vyhlásenie 14.10.2020 (PDF)