Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020

Publikované: 6.7.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje 21. októbra 2020 podujatie „Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020“, najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku zamerané na spoluprácu slovenských a zahraničných firiem. 

Podujatie sa už 14 rokov koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, štandardne za účasti ministra hospodárstva. 

Slovenská kooperačná burza je zameraná na bilaterálne rozhovory,  prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov v rôznych oblastiach priemyslu. Ponúka podnikateľským subjektom možnosť získať nové kontakty rovnako i obchodné a investičné príležitosti. 

Hlavnou témou tohto ročníka je moderný priemysel a jeho aktuálne trendy. V moderovanej panelovej konferencii budú pozvaní hostia diskutovať na tému diverzifikácie priemyslu, aj v kontexte s pandémiou COVID-19, porozprávajú o skúsenostiach firiem a ich schopnostiach zvládať krízové situácie a venovať sa budú aj atraktívnej téme vesmírneho priemyslu.

Na bilaterálnych rokovaniach sa okrem firiem z kľúčových sektorov - automobilový priemysel, strojárstvo, energetika, informačné a komunikačné technológie, výskum, vývoj a inovácie, bude možné stretnúť aj so zástupcami univerzít a vedeckých pracovísk, ktorí predstavia svoje konkrétne projekty. 

V rámci sprievodného programu sa ponúknu účastníkom konzultácie a odborné poradenstvo pracovníkov agentúry SARIO, spolu s ďalšími partnermi podujatia, celodennú prezentáciu univerzitných projektov, projektov vedeckých pracovísk a študentov, ako aj prezentáciu zaujímavých projektov a prototypov inovatívnych firiem. Podrobné informácie o  podujatí nájdete na webovej stránke SARIO.

SARIO info ENG (PDF)

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.