Zamestnávatelia môžu žiadať o finančnú pomoc aj v júni a júli

Publikované: 17.6.2020

Ministerstvo práce sa rozhodlo naďalej poskytovať finančnú pomoc aj tým, ktorých príjmy sú poznačené koronakrízou.

Napriek tomu, že sa postupne otvárajú prevádzky a ľudia sa začali vracať do práce, ministerstvo práce naďalej umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu Prvá pomoc, a to aj za mesiace jún a júl v tomto roku.

Podľa priebežnej správy o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám, ktorú vypracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR, v apríli výrazne vzrástol počet podporených pracovníkov a vyplatená suma v rámci projektu Prvá pomoc v porovnaní s marcom 2020. Je to spôsobené najmä tým, že v marci sa poskytovala pomoc až od polovice mesiaca, v apríli za celý mesiac. Zároveň sa podľa rezortu práce poskytovanie pomoci v apríli zefektívnilo, keďže pri opakovanom žiadaní o príspevky zasielali zamestnávatelia a SZČO úradom už iba vyplnené výkazy, čo celý proces zrýchlilo.

V apríli oproti marcu bol podľa údajov ministerstva práce zaznamenaný najvyšší nárast vyplatenej sumy, ktorá pomohla zamestnávateľom udržať 91 133 pracovných miest vyplatením náhrady mzdy zamestnancom až do výšky 80 % ich priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur. Výrazné zvýšenie možno pozorovať aj v rámci opatrenia, ktorým sa poskytuje paušálny príspevok SZČO.

„Podarilo sa nám skrátiť priemerné obdobie, za ktoré žiadateľ dostane peniaze, a to na tri, štyri dni, ale máme aj prípady, keď sa pomoc vyplatila v priebehu niekoľkých hodín. Ak ostali nevybavené žiadosti alebo nezodpovedané otázky, ide pravdepodobne o ojedinelé prípady, ktoré je potrebné otvorene komunikovať s príslušným orgánom," uviedol na rokovaní ekonomického krízového štábu minister práce Milan Krajniak.

Analýza zároveň poukazuje na výrazný nárast poskytnutého ošetrovného v priebehu mája, čo možno vysvetliť najmä výplatami aprílového ošetrovného. Počet vyplatených dávok v máji 2020 medziročne stúpol na 11-násobok a dosiahol takmer 150 000. Vyplatená suma sa zvýšila až na tridsaťnásobok hodnoty z mája 2019 a dosiahla vyše 45 miliónov eur.

O veľkom medziročnom náraste možno hovoriť aj v prípade nemocenského, kde Sociálna poisťovňa začala vyplácať tzv. pandemické nemocenské, napr. v prípade povinnej izolácie v karanténe. Využívanie tohto opatrenia kulminovalo v marci, na začiatku zavádzania protipandemických opatrení, odvtedy rezort práce pozoruje výrazný pokles. Zatiaľ čo v marci bolo viac ako 39 400 prípadov nároku na nemocenské z dôvodu karanténneho opatrenia, v apríli to bolo už iba vyše 6 400.

Ochránili sme približne 70 % ekonomiky. Rezort práce sa podieľa tiež na príprave opatrení na oživenie ekonomiky SR po úplnom odznení pandémie. Česi už jednu fázu skončili, my v nej pokračujeme, ak bude situácia v polovici leta taká, že si to bude vyžadovať, tak budeme pokračovať. Ale uvažujeme aj nad inými formami pomoci, ktoré majú stimulovať dopyt presne v tých sektoroch ekonomiky, ktoré boli postihnuté zatvorením z rozhodnutia úradu hlavného hygienika," dodal Krajniak.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-zamestnavatelia-a-szco-mo/474332-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.