STRECHY 2020 - pozvánka pre prednášateľov

Publikované: 14.6.2020

Vážení kolegovia.

Dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na sympóziu STRECHY 2020 ako PREDNÁŠATEĽOV.

Sympózium už tradične organizuje Cech strechárov Slovenska. Bližšie informácie sú v prílohách. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kanceláriu CSS. 

Záväzná prihláška - prednášateľ (PDF)               Pozvánka (PDF)