Cechové dni 2020

Publikované: 5.6.2020

Cech strechárov Slovenska pozýva odbornú verejnosť na Cechové dni 2020, 17. ročník odborných seminárov o strechách.

Nosnou témou bude: Domy takmer s nulovou spotrebou energie

Kedy: 26.10.2020 Zvolen

            27.10.2020 Nitra

Pozvánka (PDF)        Záväzná prihláška (PDF)