O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie SZČO aj jednoosobové s.r.o

Publikované: 29.4.2020

Ďalšou skupinou žiadateľov sú tzv. jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), ktoré doteraz pomoc čerpať nemohli.

O pomoc štátu sa môžu uchádzať ďalšie skupiny firiem. Ministerstvo práce spustilo už štvrté opatrenie v rámci projektu "Prvá pomoc zamestnancom, zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)". O paušálny príspevok na stránke pomahameludom.sk sa môžu už uchádzať aj SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, aj jednoosobové "eseročky".

Podmienkou je, aby od 13. marca tohto roka nemali iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a zo závislej činnosti. Za príjem sa v tomto prípade považuje aj starobný, predčasný starobný, invalidný, čiastočný invalidný alebo výsluhový dôchodok. "V tejto ďalšej časti môžu o pomoc žiadať SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistenie z dôvodu nižšieho príjmu a prerušili vykonávanie svojej činnosti. Je dôležité, aby nemali pozastavené, resp. zrušené oprávnenie na jej vykonávanie," priblížil v správe pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Ďalšou skupinou žiadateľov sú tzv. jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), ktoré doteraz pomoc čerpať nemohli. Podmienkou je, že musia byť jediným spoločníkom v spoločnosti, ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie nepresiahol 9600 eur a jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur. Zároveň ako konatelia v tejto spoločnosti nesmú byť jej zamestnancom, a taktiež nemôžu byť spoločníkom v inej s. r. o.

SZČO aj jednoosobové "eseročky" môžu žiadať o mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Ministerstvo práce už pripravuje aj pomoc pre dohodárov bez príjmu, ktorých nebolo možné zahrnúť do schémy štátnej pomoci, pretože nemajú uzatvorený riadny pracovný pomer. Tí budú môcť požiadať o pomoc z dotačného systému ministerstva. "Parlament v stredu (23. 4.) schválil naše doplnenia v zákone o dotáciách v pôsobnosti ministerstva, kde rozširujeme náš humanitárny fond a vytvárame takzvanú SOS dávku. Tá je určená presne pre tých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nespĺňajú žiadnu kategóriu pomoci zo strany štátu v súvislosti s koronakrízou, čiže nie iba pre dohodárov. Možnosti tohto fondu, ako aj objem finančných prostriedkov, ktoré budeme môcť na pomoc ľuďom použiť, sa budú zväčšovať," priblížil Krajniak.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych vplyvov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení, schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca tohto roka a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie SZČO v čase pandémie nového koronavírusu.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/socialneo-prispevky-prvej-pomoci-mo/462270-clanok.html