Podnikatelia v SR by mohli v dôsledku krízy požiadať o dočasnú ochranu

Publikované: 15.4.2020

Dočasná ochrana by mala podľa navrhovanej legislatívy spočívať najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz či v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa.

Podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku by mohli požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu.

Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, ktorú v utorok odsúhlasila vláda. Kabinet navrhuje prerokovať návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Zo schváleného návrhu vyplýva, že podnikatelia by mohli získať dočasnú ochranu, ak ju budú potrebovať z dôvodu tlaku ich veriteľov. Žiadať o ňu by mohol podať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v SR, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku. Opatrenie by malo trvať do 1. októbra 2020, pričom vláda by ju mohla predĺžiť, no najdlhšie do konca roka 2020.

Dočasná ochrana by mala podľa navrhovanej legislatívy spočívať najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva či upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Ďalej by sa mohli upraviť pravidlá možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidlá možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením. Prerušiť by sa tiež mohlo plynutie lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov. Návrh hovorí aj o podpore financovania počas dočasnej ochrany.

Dočasná ochrana by sa nemala použiť na vybrané finančné inštitúcie, keďže podľa rezortu spravodlivosti potrebujú osobitné riešenie ich problémov. Nemala by sa teda vzťahovať napríklad na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zdravotnú poisťovňu či správcovskú spoločnosť.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) predpokladá, že o novele by mohol parlament rokovať v budúcom týždni. Dočasná ochrana môže byť podľa nej poskytnutá subjektom, ktoré poctivo podnikajú, a nie tým, ktorí si zložitú finančnú situáciu spôsobili úmyselne. "Ide o subjekty, ktoré sa mohli dostať do zložitej finančnej situácie, a chceme ich chrániť pred tým, aby spadli do konkurzu, čelili exekučným konaniam, že by neboli schopní splácať svoje dlhy v súvislosti so zložitou finančnou situáciou. Umožňujeme im, aby sa chránili, napríklad aj pred vypovedaním nájomných zmlúv," povedala ministerka novinárom po rokovaní vlády.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mala byť účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-podnikatelia-v-sr-by-mohli-v-do/460137-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.