Ako riešiť individuálne, či hromadné prípady na pracovisku v súvislosti so šírením koronavírusu?

Publikované: 11.3.2020

Zhrnutie možností zamestnávateľa, ako potenciálne riešiť individuálne, či hromadné prípady na pracovisku v súvislosti so šírením koronavírusu si môžete prečítať na tomto odkaze (PDF).

Ďalšie užitočné informácie nájdete aj na webe ministerstva práce:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html