Tlačová správa SŽZ - Rodinné podnikanie

Publikované: 14.2.2020

Dobrá správa pre rodinné podniky!

Na úvodnom zasadnutí Prezídia SŽZ dňa 12. februára 2020 bola dôležitou témou otázka zlepšenia podmienok pre rodinné podnikanie na Slovensku. Súkromné podnikanie sa na Slovensku začalo rozvíjať až po roku 1989,  a tak sa v súčasnosti mnohí z prvých majiteľov firiem dostávajú do dôchodkového veku a tým vzniká potreba previesť svoje podnikanie na potomkov, s cieľom zachovať rodinný charakter podnikania. Je potrebné, aby mali podnikatelia oporu v legislatíve pri  generačnej výmene a aby status rodinného podniku definovala všeobecne záväzná právna norma.

Dovoľujeme si Vám zaslať na zverejnenie tlačovú správu Slovenského živnostenského zväzu s vyjadrením rozhodnutia Vlády SR, ktorá svojím uznesením prijala 1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030

Na podnet SŽZ bola do 1. akčného plánu do roku 2030 v časti Rozvoj podnikateľského prostredia doplnená Úloha č.23 s potrebou prijať legislatívne normy o rodinnom podnikaní. Viac v Tlačovej správe v prílohe. 

Tlačová správa (PDF)