Národná banka a rezort financií pripravujú sandbox na pomoc inovácií

Publikované: 12.2.2020

Sandbox by mal umožniť tým, ktorí chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo prísť na trh s inovatívnym produktom, otestovať ho nanečisto počas niekoľkých mesiacov v tzv. sandboxovom režime.

Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s Centrom pre finančné inovácie pri Ministerstve financií (MF) SR pripravujú koncept testovacieho prostredia, takzvaného "sandboxu". Pôjde o vytvorenie prostredia, ktoré bude simulovať reálne podmienky, s ktorými sa podnikatelia môžu stretnúť v bežnom živote. NBS chce takýmto spôsobom reagovať na rýchlo sa meniaci svet finančných služieb.

Sandbox by mal umožniť tým, ktorí chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo prísť na trh s inovatívnym produktom, otestovať ho nanečisto počas niekoľkých mesiacov v tzv. sandboxovom režime. Ten ich upozorní na prípadný nesúlad ich riešenia s platnou legislatívou. Zároveň im pomôže splniť podmienky regulácie tak, aby inovatívne produkty a služby prispeli k rozvoju finančných služieb, a pritom bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu. Celé testovanie môže trvať niekoľko mesiacov.

Počas obdobia v tzv. sandboxovom režime bude NBS pripravená viesť s poskytovateľmi inovatívnych služieb intenzívny dialóg. Ich aplikácie alebo služby budú fungovať v skúšobnom, prípadne v obmedzenom režime. Sandbox tak umožní finančné služby vyladiť ešte pred ich štartom a uľahčiť ich rozbeh.

Ako prvý krok v spolupráci s Centrom pre finančné inovácie pri MF SR pripravuje NBS konzultačný materiál, v ktorom predstaví niekoľko konkrétnych podôb sandboxu. Cieľom materiálu bude získať spätnú väzbu, či existuje dopyt po sandboxe a ktorá jeho konkrétna podoba najlepšie zodpovedá potrebám podnikateľského prostredia. Konzultácia je naplánovaná na druhý štvrťrok 2020.

Testovacím prostredím sa však aktivity oboch inštitúcií nekončia. S finančnými poskytovateľmi chcú zintenzívniť dialóg, aby malo inovatívne podnikanie na Slovensku lepšie podmienky.

Iniciatíva nadväzuje na vznik Inovačného hubu, ktorý NBS spustila v apríli 2019. Ten umožnil intenzívnejší kontakt s fintechovým ekosystémom na Slovensku.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/narodna-banka-a-rezort-financii-pripr/445928-clanok.html