26. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM STRECHY 2019 - Správa a zborník článkov z podujatia

Publikované: 16.12.2019

Cech strechárov Slovenska organizoval tradičné jesenné medzinárodné odborné sympózium o strechách budov. Počet účastníkov sympózia prekročil počet 170 osôb, čím sa STRECHY 2019  zapísali ako jedno doteraz z najúspešnejších sympózií. Vysokému počtu poslucháčov predchádzal vhodný výber hlavnej témy, ktorou organizátori chceli vyjsť v ústrety širokej odbornej aj laickej verejnosti.

 

Zborník článkov (PDF)            Správa z podujatia (DOC)