Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov (APZ)

Publikované: 30.5.2019

Dňa 17.mája 2019 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov (APZ), na ktorom sme boli prijatí za člena za účasti vrcholových predstaviteľov a zástupcov členských firiem asociácie z oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho, hutníckeho a baníckeho priemyslu.

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Reprezentuje viac ako 400 firiem a je členom Hospodárskej a Sociálnej rady Slovenskej republiky. 

Viac sa dozviete tu: https://www.asociaciapz.sk/

Spoločné vyhlásenie zo zasadnutia si prečítajte tu: https://www.asociaciapz.sk/podnikanie-na-slovensku-prestava-byt-atraktivne-firmam-prekaza-najma-nepredvidatelnost-vydavkov-na-mzdy/