Rezort zdravotníctva: Administratívna záťaž pre podnikateľov sa zníži

Publikované: 24.4.2019

Doposiaľ museli všetky prevádzky prejsť posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka mala znížiť administratívna záťaž. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravili opatrenia, ktorými chcú vyjsť v ústrety podnikateľskej obci na Slovensku. Okrem úpravy byrokracie by malo dôjsť aj k úspore finančných nákladov. Zmena by sa mala dotknúť 11.580 prevádzok.

Doposiaľ museli všetky prevádzky prejsť posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. MZ SR sa rozhodlo vypustiť posudkovú činnosť pri vybraných typoch prevádzok jej nahradením oznamovacou povinnosťou. "Ide napríklad o administratívne priestory, telovýchovno-športové zariadenia, prevádzky verejného stravovania a ambulantného predaja, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zotavovacie podujatia či ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Hlavný hygienik SR Ján Mikas garantuje, že takouto zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. "Rád by som zdôraznil, že štátny zdravotný dozor bude možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie doposiaľ využívaných kapacít práve pri posudkovej činnosti," poznamenal.

Rovnako sa ruší napríklad povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Mení sa aj povinnosť zamestnávateľov oznámiť vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 z každého roka na raz za päť rokov.

Novela zákona by mala byť platná od 1. januára 2020.

Zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/rezort-zdravotnictva-administrativna/390794-clanok.html

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.