Tlačová správa živnostenského zväzu - 24.7.2018

Publikované: 23.8.2018

Na žiadosť Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sa dňa 24. júla 2018 konalo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) stretnutie

zástupcov SŽZ a zástupcov sekcie regionálneho školstva, v zastúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, k aktuálnemu stavu v oblasti odborného vzdelávania.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať na tomto odkaze.