Tlačová správa zo stretnutia prezidenta SŽZ a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

Publikované: 28.2.2018

Dňa 27.02.2018  sa konalo pracovné stretnutie prezidenta Slovenského živnostenského zväzu, p. Stanislava Čižmárika a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny p. Jána Richtera, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  p. Branislava Ondruša, ďalej generálnej riaditeľky sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  p. Jany Kolesárovej,   a za účasti 1. viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu p. Jána Pálenčára, a viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu p. Branislava Masára a generálnej sekretárky Slovenského živnostenského zväzu p. Miriam Bellušovej.Ústrednými témami rokovania bolo zlepšenie sociálneho postavenia živnostníkov ako samozamestnávateľov a možnosti ich začlenenia do štruktúr národného sociálneho dialógu, tzv. tripartity, kde sú podľa názoru predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu, vzhľadom na svoj kľúčový význam v slovenskom hospodárstve, nedostatočne zastúpené.

72% živnostníkov platí v súčasnosti sociálne odvody z najnižšieho vymeriavacieho základu. Ďalšia nie nevýznamná skupina živnostníkov neplatí žiadne sociálne odvody. Tieto skutočnosti, ktoré sa javia v krátkodobom hľadisku ako zaujímavá finančná úspora, znamenajú v čase odchodu do dôchodku  určenie neprimerane nízkeho dôchodku, ktorý nepokryje reálne životné potreby alebo v tom horšom prípade ostane živnostník nekrytý sociálnym poistením bez nároku na dôchodok a začlení sa do systému dávok v hmotnej núdzi, so životnými podmienkami na hranici chudoby.Slovenský živnostenský zväz apeluje na potrebu vytvárať vyvážené a spravodlivé podmienky podnikania a spoločenského zapojenia pre všetky osoby. Preto navrhuje zvyšovať povedomie živnostníkov o dôsledkoch nezapojenia sa do dôchodkového poistenia  alebo o rizikách platenia minimálnych možných odvodov. Obdobne, živnostníci majú možnosť  poistiť sa dobrovoľne úrazovým poistením,   kým  zamestnanci sú úrazovo krytí povinne. Dobrovoľnú možnosť však využíva len minimum živnostníkov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tieto podnety na zlepšenie informovanosti živnostníkov v oblasti dôchodkového a úrazového poistenia víta.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.