Pozvánka na konferenciu Vplyv priemyslu 4.0 na sektor MSP

Publikované: 14.11.2017

Priemysel 4.0 začína novú etapu vo svetovom hospodárstve. Vzhľadom na vzhľad a rýchly vývoj digitalizácie a robotiky, čelia dnešné podniky bezprecedentnej výzve. Je to ešte dôležitejšie pre malé podniky, ktoré disponujú menšou hospodárskou silou a ľudskými zdrojmi, pre ktoré je potrebné prispôsobenie sa, než pre veľké podniky.
Súčasne, bez malých podnikov, môže dôjsť ku kolapsu servisného systému, ktorý nebude riešený robotikou a ktorý bude potrebný v najbližších desaťročiach. Navyše bez malých podnikov nie je možné dosiahnuť zamestnanosť, ako aj vytváranie pracovných miest.
V tejto novej fáze čelíme mnohým otázkam a rozporom.

V rámci projektu V4 Maďarská asociácia remeselných korporácií uskutočňuje medzinárodnú konferenciu, na ktorú ste všetci pozvaní.
 
Na konferencii budú prítomní vedúci predstavitelia poľských, slovenských, českých a maďarských MSP a vyjadria svoj názor na očakávaný vplyv Priemyslu 4.0 na sektor MSP. Okrem toho predstavitelia najväčších nemeckých a talianskych organizácií, ako aj líder UEAPME, ktorá je najväčšou európskou organizáciou MSP, predstavia a povedia ich najlepšie skúsenosti. Národná ekonomická stratégia Priemyslu 4.0 každej krajiny sa snaží ukázať cestu vpred. Maďarský aspekt zastúpia a predstavia vedúci oddelení Ministerstva národného hospodárstva a Ministerstva zahraničných vecí a obchodu. Cieľom konferencie je zistiť, či z hľadiska malých podnikov tieto stratégie merajú okruh povinností a ich vplyvov, alebo nie.

Dátum: 17. November, 2017.

Adresa: Benczúr Ház, 27 Benczúr ulica, 1068 Budapešť

Vstup zdarma, pre účastníkov sú zabezpečené bufetové stoly. 

Podrobný program je nasledovný:

Štvrtok 16. novembra 2017
14.00 hod.     Príchod všetkých delegácií V4
14.00 - 17.00 Prípravné workshopy konferencie v hoteli Benczúr

Zahŕňa:     Stretnutia prezidentov a členov delegácií českých, poľských, slovenských a maďarských organizácií MSP
Miesto:     Hotel Benczúr
19.00 -     Večera v hoteli Benczúr

Deň konferencie, piatok, 17. november 2017
08.00-09.00     Registrácia účastníkov
09.00-09.10     Uvítanie
                      László Németh, prezident, IPOSZ
                      Skúsenosti MSP v priemysle 4.0, digitalizácia, národné stratégie
                      Moderátor:     Béla Vörös, viceprezident, IPOSZ
09.10-09.40     Priemysel 4.0 Maďarská národná stratégia s osobitným zreteľom na sektor MSP,
                      Antal Nikodémus, vedúci oddelenia maďarského ministerstva národného hospodárstva

09.40-11.00     Medzinárodný prehľad I.: krajiny V4
                      - České skúsenosti v oblasti MSP, Dobeš Karel, viceprezident a generálna sekretárka Eva Svobodová, Združenie malých a stredných podnikov a remesiel ČR
                      - Poľské skúsenosti v oblasti MSP, Janusz Kowalski, podpredseda a Jaroslaw Romaniuk, expert a Norbert Pruszanowski, riaditeľ Poľskej asociácie remesiel
                      - skúsenosti zo Slovenska v oblasti MSP, Stanislav Čižmárik, prezident a Miriam Bellušová, generálna sekretárka, a Tibor Pásztor, viceprezident SŽZ
                      - Maďarské skúsenosti v oblasti MSP, Béla Vörös, viceprezident a Gábor Solti, riaditeľ Maďarskej asociácie remeselníkov
11.00—11.20   Prestávka na kávu

Medzitým sa uskutoční tlačová konferencia s predsedami a podpredsedami organizácií malých a stredných podnikov V4 v loveckom salóniku
11.20-11.40     Krajiny V4 ako spoločný hospodársky priestor a priority maďarského predsedníctva s osobitným odkazom na priemysel 4.0

                      Lázár András Máté, vedúci oddelenia, národný koordinátor V4, Maďarské ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
11.40-13.00     Medzinárodný prehľad II .: Európske skúsenosti a osvedčené postupy
                      - Európska pozícia pre MSP, Luc Hendrickx, riaditeľ Európskej asociácie remesiel, malých a stredných podnikov
                      - Nemecké skúsenosti v oblasti MSP, Reiner Nolten, výkonný riaditeľ a Oliver Steinke, projektový manažér, Západonemeckej komory remesiel a zručností obchodného úradu
                      - Talianske skúsenosti v oblasti MSP, Marina Redondi, riaditeľka a Roberto Sottocornola, expert, Confartigianato Bergamo
13.00—14.00   Obed
14.00—14.20   Kolaboratívne skúsenosti veľkých spoločností a malých spoločností, Fehér Sándor, projektový manažér, združenie IKT v Maďarsku
14.20—14.50   Dva konkrétne firemné a školiace príklady
14.50—16.00   Národné doplňujúce záverečné úvahy a pripomienky. Koniec konferencie
18.00—21.00   Večera v Trófea Reštaurácii

Nenechajte si ujsť, aby ste sa pozreli do vašej budúcnosti a bližšie pochopili: čo môže malý podnik urobiť, aby bol v budúcnosti súčasťou, hráčom a významným prevádzkovateľom hospodárstva.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.