Podnikatelia považujú odvody za nespravodlivé

Publikované: 23.2.2017

Ak má živnostník živnosť spolu s eseročkou, lepšie si ustráži výšku obratu, hovorí odborníčka na dane, Marcela Bošková, daňová poradkyňa zo spoločnosti A&T solutions. Predstavme si živnostníka, ktorý uvažuje, že bude v roku 2017 podnikať aj cez eseročku či na dohodu. Kedy sa oplatí skombinovať si takto príjmy?

Kombináciu podnikania cez živnosť a cez eseročku volia niekedy tí živnostníci, ktorých obrat sa tesne približuje alebo prekračuje hranicu pre povinnú DPH registráciu. Je to z jednoduchého dôvodu. Ak by sa živnostník stal platiteľom DPH, musí k svojim cenám pripočítať DPH vo výške 20 percent. To je problém vtedy, ak jeho zákazníci platiteľmi DPH nie sú. Z ich pohľadu prišlo k zvýšeniu ceny o 20 percent, a preto radšej odídu ku konkurencii. Ak má teda živnostník živnosť aj eseročku, výšku obratu si vie lepšie ustrážiť. Aké sú ďalšie príčiny? Častejší dôvod, prečo živnostníci zvyknú podnikať aj cez eseročku, sa týka odvodov.

Malí živnostníci ich považujú sa vysoké, väčší aj za nespravodlivé. V tomto roku tí lepšie zarábajúci budú negatívne vnímať skokové zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre sociálne poistenie. To spôsobilo, že kým v roku 2016 platili do Sociálnej poisťovne maximálne 1 422,13 eura, v roku 2017 to je už 2 048,99 eura. Osobne však za problém považujem zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie.

Ešte počas roka 2017 si to živnostníci nemusia všimnúť, keďže platia iba preddavky vypočítané z obratu z minulosti. V roku 2018 im ale zdravotná poisťovňa zostaví ročné zúčtovanie za tento rok, kde im pravdepodobne vyjdú nedoplatky. Nakombinovať si príjmy prostredníctvom živnosti, eseročky či dohody sa teda určite oplatí tým, pre ktorých by mohlo byť likvidačné stať sa platiteľom DPH, či pre tých, ktorí chcú optimalizovať svoje odvodové zaťaženie. Aké sú špecifiká zdanenia pri kombinovanom príjme? Treba si vybrať napríklad špeciálne tlačivo daňového priznania?

Ak zvažujeme, že by mal živnostník okrem príjmu zo živnosti aj príjem z dohody a príjem z dividend z eseročky, používať bude naďalej rovnaké tlačivo typu B ako doteraz. Rozdiel je, že okrem príjmov zo živnosti musí v priznaní uvádzať aj príjem z dohody. Ten sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Dividendy z eseročky v priznaní nebude uvádzať vôbec. Dividendu daňovo vysporiada priamo eseročka tak, že pri vyplácaní dividend daň zrazí a odvedie na daňový úrad. Môže živnostník pri odložení priznania ušetriť na odvodoch? Áno. Týka sa to však iba tých živnostníkov, ktorých obrat za rok 2016 prekročil sumu 5 298 eur.

Im vznikne v roku 2017 povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak priznanie podajú v marcovom termíne, sociálne poistenie musia začať platiť od júla. Ak si priznanie odložia, poistenie platia až od októbra. Na čo by si mal dať v roku 2017 pozor každý živnostník, nielen ten s kombinovanými príjmami?

Živnostníci by si mali skontrolovať svoje trvalé príkazy na platenie odvodov. Odvody sa im menili k prvému januáru. V novej výške sa musia uhradiť do ôsmeho februára. Často sa stáva, že zmenu výšky odvodov postrehnú až po pár mesiacoch. Tí, ktorí fakturujú do svojej eseročky, by mali myslieť na povinnosti súvisiace s transferovým oceňovaním. Fakturované ceny by mali byť stanovené trhovo a zároveň by k takémuto obchodnému vzťahu mala byť spracovaná tzv. dokumentácia k transferovému oceňovaniu.

(23.02.2017)

Zdroj: Hospodárske noviny, HN; 20/02/2017; 35/2017; s.: 15; PODNIKANIE; Veronika Sokolová

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.